Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Prof. Świrski: Satyryczny Przegląd Energetyczny (09.07.2024)

Kolekcja fejkowych informacji energetycznych dla gorących zwolenników Zielonego Ładu.

Zachęcony sukcesem odcinka „fejków polityczno-energetycznych” dla przeciwników transformacji energetycznych (okazało się, że propozycja dodatków ekologicznych do mięsa i kiełbas miała nawet duży oddźwięk w X-owych postach) – przedstawiam tym razem zestaw nieprawdziwych informacji dla zwolenników szybkiej transformacji energetycznej. W końcu… świat wirtualny zaczyna przenikać świat realny i za chwilę może się okazać, że można tworzyć coś nieprawdziwego co stanie się realne albo przynajmniej zacznie żyć własnym życiem.

Tak więc dla tych co na TAK:

Darmowe rachunki za prąd na Bornholmie – ponad 100% udział energetyki odnawialnej (głównie wiatr) na tej duńskiej wyspie pozwolił lokalnym władzom na zaproponowanie od początku 2025 r. całkowicie zerowych rachunków dla mieszkańców. Dochody z eksportu odnawialnej energii oraz stosowanie dużych bateryjnych magazynów uczyniły z Borholmu wręcz „duńską maszynkę do zarabiania pieniędzy na europejskim rynku energii” i w konsekwencji zniesienie nawet opłat za dystrybucję. Śladem Borholmu za chwilę idą następne duńskie wyspy jak Faister, Mors a nawet Lolland (60 tys. mieszkańców) a dodatkowo szacuje się, że już w 2030 r. około 60% mieszkańców Danii nie będzie płacić żadnych rachunków za prąd.

Kieszonkowe reaktory jądrowe na drodze do komercjalizacji. Wiele się mówi o SMR-each, tymczasem miniaturyzacja technologii jądrowych idzie bardzo szybko. Amerykańsko-kanadyjska firma „Nucleus Drive Systems Inc” ogłosiła o wprowadzeniu w przyszłym roku na rynek, mikroreaktorów MSNR dla zasilania pojazdów i maszyn. Opatentowana technologia całkowicie bezpiecznych i bezobsługowych mikro reaktorów sodowych o handlowej nazwie Nucleus MicroReactor została certyfikowana przez NRC i na razie będzie podstawą eksperymentalnego zasilania dla pociągów linii Ontario-Waszyngton. Ocenia się, że samochody osobowe to jednak rynek dla elektryków, ale duże ciężarówki, lokomotywy jak i statki mogą być zasilane powszechnie przez MSNR już w następnej dekadzie. Obecnie Nucleus Drive Systems Inc prowadzona przez charyzmatycznego wynalazcę Dr. Emily Hawkins zatrudnia ponad 1200 osób i wchodzi na rynek giełdowy.

Badania wskazują, że konsumenci preferują żywność z dodatkiem z tzw. ekologicznego mięsa jak w dyrektywie UE od 2028 r. – nowy rozdział Fit 4 55 poświęcony żywności wskazuje, że niezbędne jest dodawanie ekologicznych komponentów do przetworzonego mięsa w postaci mieszanek wegańskich (trawy lub kora drzew) albo owadów lub wysuszonych pierścienic klasy skąposzczetów (np. dżdżownice). Nowa żywność jest nie tylko zdrowa, ale i smaczniejsza, ostatnie badania wskazały, że 87% konsumentów wybiera kiełbasy ze skąposzczetami, a dla 11% nie ma różnicy (tylko 3% woli klasyczne kiełbasy). Tak samo smakowało zwierzętom domowym.

Polski wkład w Fit 4 55 – małe instalacje wiatrakowe – wiemy, że już niedługo (w 2029 r.) wszystkie dachy gmachów instytucji publicznych mają być obowiązkowo wyposażone w instalacje fotowoltaiczne. Teraz Komisja Europejska zachęcona polskim programem „Mój Prąd” rozszerza obowiązek także o instalacje małych turbin wiatrowych (o mocy do 30 kW) co daje ogromną szansę na szybki rozwój tej technologii także przez polskie firmy.

Rynek Bilansujący z interwałami 30 sek. – udana reforma Rynku Bilansującego i duża zmienność cen składnia PSE Operator do wprowadzenia kolejnej fazy reformy. Już w przyszłym roku (14 czerwca) RB rozliczany będzie w okresach 30 sekundowych co znacznie poprawi jego efektywność i przyniesie lepsze wyceny energii. Ocenia się, że możliwe będą nawet chwilowe ceny ujemne na poziomie ponad minus 5000 zł/MWh przez co najmniej 50% doby.

Francuska prawica za Zielonym Ładem, ale z preferencją dla francuskich reaktorów – ostatnie wypowiedzi prawicowej liderki Marie Le Pen nie pozostawiają wątpliwości. Jasno opowiedziała się za kontynuacją a nawet zaostrzeniem kursu Zielonego Ładu proponując całkowitą bezemisyjność Francji już w 2039 r. Należy jednak zwrócić uwagę na ostry postulat wprowadzenia ceł zaporowych na chińskie panele i wiatraki oraz obowiązkowych preferencji dla francuskich technologii jądrowych w krajach UE. Wydaje się, że przyszła notyfikacja pomocy publicznej w przypadku budowy reaktorów jest możliwa tylko dla francuskiego EPR co może powodować potencjalne kłopoty dla polskiego programu jądrowego.

Elektrownia Turów największą w Europie elektrownią szczytowo-pompową – finalnie porozumienie Ministerstwa Przemysłu i MKiS otwiera drogę do konwersji Elektrowni Turów na największa w Europie (4500 MW) jednostkę szczytowo-pompową. Dzięki dogodnemu położeniu i inwestycji ze zmodyfikowanego KPO, wraz z ostatecznym wycofaniem ze spalania węgla (2030 r.) już rok później elektrownia przejmie rolę kluczowego elementu systemu energetycznego Polski, Czech i Niemiec.

Energetyczna autostrada przesyłowa Kijów-Lizbona – komisja UE zatwierdziła finalnie plan wielkie inwestycji w linie przesyłową 1100 kV przez cała Europę (11 państw). Docelowo planowane połączenie od Kijowa do Lizbony, kosztem 280 mld Euro stanie się kręgosłupem wymiany międzysystemowej w naszej części Europy. Linia ma zostać uruchomiona w 2028 r. (odcinek iberyjski), 2032 r. do Polski i 2035 r. finalnie do Kijowa (o ile pozwolą na to warunki polityczne).

Zielony wodór już tańszy niż szary i błękitny – wstępne wyniki działania demonstracyjnego systemu elektrolizy i produkcji czystego wodoru w Neustadt Niemcy pokazują bardzo dobre rezultaty ekonomiczne. Instalacja o mocy 50 MW produkuje wodór o koszcie 0,5 $/kg co jest znacznie tańsze niż typowe pozyskiwanie szarego wodoru z CH4. Kluczem do sukcesu QuantumCell Electrolyzer okazały się nowe materiały – elektrod nanostrukturalny karbid cynku (ZnC₂) z domieszką platyny (Pt) – co z uwagi na radykalne zwiększenie powierzchni aktywnej zwiększa sprawność procesu co finalnie przyczyniło się do redukcji kosztów. Wodorowa rewolucja wydaje się być już coraz bliżej.

Kanadyjski reaktor SMR już w 2027 r., nowe w przygotowaniu – projekt kanadyjskiego SMR pokazuje znaczne wyprzedzenie harmonogramu budowy. Obecnie planuje się pierwsze uruchomienie i oddanie energii do sieci już w czerwcu 2027 r. Dodatkowo wytypowano już kolejne 21 miejsc dla budowy nowych instalacji m.in. w Sharpmeadow, Vlock Wave Point, Monow Ponds, Steel Will, Miner’s Oak i kilka innych.

Teraz kolejna strefa Ultra Czystego Transportu – Warszawa idzie śladem Londynu – po wprowadzeniu Strefy Czystego Transportu, Warszawa idzie dalej. Tak jak w Londynie (tam od 2019 r.) wprowadzana jest tzw. ULEZ (Ultra Low Emission Zone – w Warszawie nawet jeszcze bardziej ekologiczna) – obszar w okolicach Starego Miasta ma być dostępny w godzinach 06:00-23:00 wyłącznie dla samochodów elektrycznych lub hybryd. Po burzliwej dyskusji w Radzie Miasta termin przesunięto z proponowanego 2025 r. na 2027 r., ale utrzymano konieczność wymiany samochodów mieszkańców strefy na ekologiczne (standardowa dopłata 30 tys. PLN). Rada Miasta uruchomiła też projekt budowy ładowarek w latarniach ulicznych, których ma być ponad 150 w warszawskiej ULEZ.

W Portugalii zakazano budowy nowych instalacji innej energetyki niż OZE – nowy portugalski rząd Partido da Nova Esperança (PNE – Partii Nowej Nadziei)  z premierem João Oliveira na czele, który objął władze po wygranych w tym roku wyborach radykalnie przyśpiesza kurs w zakresie OZE i  zakazuje budowy jakichkolwiek instalacji produkcji energii i ciepła innych niż odnawialne.  Portugalia ma już 90% energii odnawialnej) i zakłada osiągnięcie pozycji wielkiego eksportera zielonej energii w najbliższym czasie, co ma zapewnić druga największą (po turystyce) pozycję dochodowa w budżecie państwa.

Podaje propozycję fejkowych informacji i oczywiście sam już nie wiem czy w dzisiejszym świecie za chwile albo nie będą żyć własnym życiem albo co gorsza… nie okażą się prawdziwe.

Źródło: www.konradswirski.blog.tt.com.pl

Działy

Reklama