OZE

Posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej pod przewodnictwem Wiceministra Miłosza Motyki

Efektywny rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce oraz działania na rzecz usprawnienia realizacji Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, to główne tematy ósmego posiedzenia Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej, które odbyło się 18 czerwca 2024 r.

  • Głównym tematem spotkania było usprawnienie realizacji Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.  
  • Porozumienie wesprze rozwój przemysłu, budownictwa oraz sektora usług, stwarzając m.in. nowe miejsca pracy. 

Morska energetyka wiatrowa ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia suwerenności energetycznej Polski, ale także rozwoju gospodarczego kraju. Porozumienie jest instrumentem wsparcia dla energetyki wiatrowej, oto jego główne założenia: 

  1. Stworzenie odpowiednich warunków do maksymalizacji w projektach wskaźnika local content; 
  2. Osiągnięcie określonej mocy zainstalowanej w morskich farmach wiatrowych, które będą jednym z filarów transformacji energetycznej Polski; 
  3. Wsparcie rozwój przemysłu, budownictwa oraz sektora usług, stwarzając tym samym nowe miejsca pracy. To wymaga ścisłego i konstruktywnego dialogu pomiędzy administracją i przedstawicielami branży.  

Chcemy dokonać nowego otwarcia we współpracy z branżą, która ma kluczowe znaczenie dla transformacji energetycznej – powiedział Wiceminister Miłosz Motyka.  

Zarówno treść Porozumienia sektorowego, jak i model współpracy w ramach Rady Koordynacyjnej oraz grup roboczych, powinny odpowiadać potrzebom sektora i być dostosowany do obecnej sytuacji rynkowej, a także obowiązujących przepisów.  

Część zapisów Porozumienia w trakcie ostatnich blisko trzech lat zdezaktualizowała się z uwagi na kryzys wywołany agresją Rosji na Ukrainę, podjęte decyzje polityczne, zmiany obowiązujących przepisów czy sytuację rynkową. Uważam za konieczne, aby dostosować Porozumienie do nowych wyzwań i oczekiwań związanych z transformacją energetyczną. Rola Rady Koordynacyjnej powinna zostać wzmocniona tak, aby była zgodnym i silnym głosem sektora offshore wind w Polsce – stwierdził Wiceminister Klimatu i Środowiska Miłosz Motyka.  

Wiceminister Klimatu i Środowiska poinformował o zakończeniu konsultacji publicznych projektu rozporządzenia w sprawie wzoru sprawozdań dotyczących realizacji planu łańcucha dostaw materiałów i usług, a także o pracach nad zmianami legislacyjnymi realizującymi m.in. postulaty inwestorów w zakresie usprawnienia budowy morskich farm wiatrowych, także poprzez przyspieszenie niektórych procedur. 

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama