Paliwa dla energetyki

Przewodniczący amerykańskiego dozoru jądrowego z wizytą w Polsce

Christopher T. Hanson w Polsce. Przewodniczący Komisji Dozoru Jądrowego Stanów Zjednoczonych przyjechał na zaproszenie Państwowej Agencji Atomistki. Podczas spotkania z Prezesem PAA Andrzejem Głowackim, Przewodniczący Hanson podkreślał duże znaczenie trwającej już blisko 15 lat współpracy z polskim dozorem jądrowym. W ramach wizyty szefowie polskiego i amerykańskiego regulatora spotkali się także z władzami województwa pomorskiego. Rozmowy dotyczyły planów budowy pierwszej w kraju elektrowni jądrowej.

PAA to nasz wieloletni partner, z którym dzielimy się wiedzą i doświadczeniem Komisji Dozoru Jądrowego Stanów Zjednoczonych (ang. NRC – Nuclear Regulatory Commission) – powiedział Christopher T. Hanson, podczas spotkania z Prezesem Państwowej Agencji Atomistki Andrzejem Głowackim, które odbyło się 10 czerwca w siedzibie PAA. – Mamy bardzo bogate doświadczenie w licencjonowaniu obiektów jądrowych oraz w nadzorowaniu elektrowni jądrowych. Także elektrowni budowanych w technologii AP100, czyli technologii, którą polski rząd chce wykorzystać w planowanej w Polsce pierwszej elektrowni jądrowej – dodał Przewodniczący Hanson.

Współpraca pomiędzy Państwową Agencją Atomistyki i Komisją Dozoru Jądrowego USA trwa już blisko 15 latPierwszą umowę o wymianie informacji i doświadczeń w obszarze bezpieczeństwa jądrowego między PAA i NRC zawarto w 2010 r. – W listopadzie 2022 r., czyli  już po wyborze przez rząd technologii AP1000, postawiliśmy jeszcze większy nacisk na współpracę z naszym amerykańskim odpowiednikiem – przyjęliśmy dwustronny program współpracy, który stale realizujemy – poinformował Andrzej Głowacki, Prezes PAA.

Współpraca polskiego i amerykańskiego dozoru w praktyce

Na przestrzeni 15 lat PAA wspólnie z NRC przeprowadziła kilkadziesiąt różnorodnych działań w obszarze budowy kompetencji nadzoru nad elektrowniami jądrowymi. Już ponad 20 polskich specjalistów odbyło w USA staże stanowiskowe, podczas których polscy inspektorzy i analitycy zapoznali się z praktyką sprawowania kontroli and elektrowniami jądrowymi w USA. Staże to możliwość obserwowania przebiegu budowy nowych bloków jądrowych na elektrowni jądrowej Vogtle – w technologii AP1000 Westinghouse. W tym roku planowane są jeszcze co najmniej trzy kolejne staże w Stanach Zjednoczonych dla pracowników PAA.

Równolegle do wizyty Przewodniczącego Hansona, eksperci NRC prowadzą w Warszawie warsztat o kulturze bezpieczeństwa w pracy dozoru jądrowego. W najbliższym czasie rozpocznie się trzytygodniowy kurs z udziałem kilkudziesięciu pracowników PAA i Urzędu Dozoru Technicznego na temat bezpieczeństwa technologii AP1000. W planach polskiego i amerykańskiego są kolejne wspólne warsztaty i szkolenia.

Rozmowy na szczeblu krajowym i lokalnym

W środę 12 czerwca Prezes PAA oraz Przewodniczący NRC spotkali się z Wojewodą Pomorskim Beatą Rutkiewicz oraz Wicemarszałkiem Województwa Pomorskiego Leszkiem Bonna.

Podczas spotkania Prezes PAA podkreślał rolę dozoru jądrowego w Programie polskiej energetyki jądrowej. – Państwowa Agencja Atomistyki będzie nadzorować bezpieczeństwo inwestycji w imieniu społeczeństwa. Zależy nam na dobrej współpracy z władzami lokalnymi. Jako niezależny dozór jądrowy jesteśmy też otwarci na kontakty z lokalnym społeczeństwem – powiedział Andrzej Głowacki.

W trakcie pobytu w Polsce delegacja Komisji Dozoru Jądrowego Stanów Zjednoczonych wizytowała również jedyny w kraju czynny pracujący reaktor jądrowy – reaktor badawczy MARIA, który znajduje się na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku. Przedstawiciele NRC spotkali się także z kierownictwem Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

PAA – polski dozór jądrowy w rządowym programie budowy elektrowni jądrowych

PAA ma zadanie sprawowania nadzoru i kontroli nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną planowanych elektrowni jądrowych. Prezes PAA odpowiada m.in. za wydanie szeregu zezwoleń, które umożliwią powstanie i uruchomienie elektrowni jądrowej, a jednym z ważniejszych jest zezwolenie na budowę obiektu jądrowego. Te zezwolenia będą wydane tylko wówczas, gdy eksperci PAA ustalą, że projektowane rozwiązania i działalność elektrowni jądrowej będzie prowadzona zgodnie z wyśrubowanymi wymaganiami tak krajowymi, jak i wynikającymi z zagranicznych praktyk, a odpowiedzialny za bezpieczeństwo obiektu inwestor, potem operator elektrowni, zapewni działanie tego obiektu w taki sposób, aby nie stanowiło ono zagrożenia dla społeczeństwa.

PAA będzie również nadzorować działalność elektrowni – inspektor dozoru jądrowego PAA stale będzie obecny w tym obiekcie. Dodatkowo prowadzone będą kontrole doraźne. Wszystko po to, żeby zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Źródło: Państwowa Agencja Atomistyki

Działy

Reklama