Technologie

Polsko-amerykańskie rozmowy o elektrowniach jądrowych

Wiceministrowie Miłosz Motyka i Maciej Bando spotkali się 10 czerwca 2024 r. się z Christopherem Hansonem – Przewodniczącym Jądrowej Komisji Regulacyjnej Stanów Zjednoczonych (z ang. Nuclear Regulatory Commission – NRC) oraz Markiem Brzezinskim, Ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce. W trakcie spotkania omówiony został rozwój strategicznych relacji z USA w dziedzinie energii, w tym w perspektywie budowy polskich elektrowni jądrowych.

  • NRC jest agencją rządową, utworzoną w 1974 przez Kongres Stanów Zjednoczonych w celu zapewnienia bezpiecznego wykorzystania materiałów promieniotwórczych i promieniowania jonizującego.  
  • Agencja zajmuje się licencjonowaniem i nadzorem nad podmiotami i urządzeniami wykorzystującymi materiały promieniotwórcze i promieniowanie jonizujące, w tym elektrowniami jądrowymi, aparaturą rentgenowską itp.  
  • Wiceministrowie Miłosz Motyka i Maciej Bando spotkali się z Christopherem Hansonem – Przewodniczącym NCR w celu umówienia rozwoju strategicznych relacji z USA w kontekście budowy polskich elektrowni jądrowych zgodnie z Programem polskiej energetyki jądrowej.

Współpraca z USA wnosi istotny wkład w polską transformację klimatyczną i kompleksową modernizację polskiego systemu energetycznego. Dostrzegamy korzyści z wykorzystania energetyki jądrowej i jej wartość jako głównej technologii przemysłowej wnoszącej znaczący wkład w walkę ze zmianami klimatycznymi i w rozwój społeczno-gospodarczy. Szczególnie w świetle agresji Rosji na Ukrainę – kiedy konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego – powiedział Wiceminister Klimatu i Środowiska Maciej Bando.

2 listopada 2022 r. Rząd Polski przyjął uchwałę uznającą potrzebę budowy pierwszej elektrowni jądrowej w oparciu o technologię amerykańskiego reaktora AP1000. Już w 2026 r. rozpocznie się budowa pierwszego takiego bloku. Docelowo w Lubiatowie – Kopalinie, nadmorskiej gminie na Pomorzu zostaną wybudowane trzy reaktory AP1000.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama