Ciepłownictwo

PGE Toruń przyłączy kolejnych 49 budynków gminnych do sieci ciepłowniczej

PGE Toruń i Gmina Miasta Toruń podpisali porozumienie dotyczące przyłączenia do sieci ciepłowniczej 49 budynków miejskich, ogrzewanych obecnie paliwami stałymi. Zmiana źródła ciepła na ciepło sieciowe poprawi bezpieczeństwo cieplne lokatorów oraz jakość powietrza w mieście dzięki całkowitej likwidacji aż 585 pieców.

– Przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej to jedna z najskuteczniejszych metod walki ze smogiem w mieście i poprawy efektywności energetycznej budynków. W ciągu ostatnich 5 lat, w Toruniu podłączyliśmy do sieci ciepłowniczej 260 budynków o łącznym zapotrzebowaniu na ciepło ponad 40 MWt. Dzisiejsze podpisanie porozumienia jest kolejnym krokiem w likwidacji nieefektywnych i wysokoemisyjnych źródeł ciepła opartych na paliwach stałych. Cieszymy się, że możemy ten sposób wspierać Miasto w działaniach na rzecz czystego powietrza i lokalnej społeczności – mówi Robert Kowalski, Wiceprezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. Wsparcia i Rozwoju.

PGE Toruń, spółka należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, od wielu lat pomaga klientom, którzy chcą zmienić swoje dotychczasowe ogrzewanie na ciepło sieciowe.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, administrujący gminnym lokalami mieszkaniowymi i użytkowymi, cyklicznie przyłącza kolejne budynki do sieci ciepłowniczej PGE Toruń, likwidując w ten sposób nieefektywne i wysokoemisyjne źródła ciepła.

– Dzisiejsza umowa mieści się w szerokim spectrum działań samorządu na rzecz poprawy powietrza w Toruniu – mówi Prezydent Torunia Paweł Gulewski – Dofinansowujemy wymianę starego typu ogrzewania na instalacje przyjazne dla środowiska, inwestujemy w fotowoltaikę, rozwijamy systemy badania jakości powietrza w mieście, także pod kątem wykroczeń w zakresie spalania odpadów szkodliwych. W Toruniu wciąż jeszcze mamy ponad 1700 pieców w budynkach gminnych i należących do wspólnot mieszkaniowych. Dlatego musimy działać, by ten stan rzeczy jak najszybciej zmienić. Dzięki porozumieniu uda się w ciągu 4 lat przyłączyć 49 budynków z zasobu miejskiego, a to oznacza, że z 390 lokali znikną przysłowiowe „kopciuchy”, aż 585 pieców. To ważne by miasto zaczynało właśnie od siebie walkę z zanieczyszczeniem powietrza.

Zgodnie z zawartym Porozumieniem dotyczącym przyłączenia budynków Gminy miasta Toruń do sieci ciepłowniczej PGE Toruń S.A. 49 budynków gminnych z 390 mieszkaniami i lokalami użytkowymi, zarządzanymi przez Zakład Gospodarski Mieszkowej w Toruniu zostanie podłączonych do sieci ciepłowniczej w ciągu 4 lat. Budynki są usytuowane w różnych dzielnicach miasta: na Bydgoskim Przedmieściu (18 budynków), Mokrym i Jakubskim Przedmieściu (9 budynków), na terenie zabytkowej Starówki, Chełmińskiego Przedmieścia oraz Winnicy (22 budynków). Szacowane łączne zapotrzebowanie na ciepło tych budynków to około 5,2 MWt.

Zmiana sposobu ogrzewania na ciepło sieciowe i likwidacja 585 pieców w przyłączanych budynkach przyniesie wymierny efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia rocznych emisji zanieczyszczeń: dwutlenku węgla o ponad 222 tys. ton, tlenków węgla o 34 tys. ton, tlenków siarki o 4 tony, pyłów o ponad 3 tony i tlenków azotu o tonę. Łączny koszt planowanych przyłączeń wszystkich budynków (bez kosztów węzłów cieplnych, które będą uzgadniane dla każdego budynku indywidualnie) to około 10 mln zł. W ramach inwestycji powstaną ponad 3 km nowych ciepłociągów i 49 nowych węzłów cieplnych. Projekt realizowany będzie w latach 2024-2027, z czego w tym roku ciepło sieciowe popłynie do 7 budynków (na Bydgoskim Przedmieściu, Mokrym, na Przedmieściu Jakubskim i Chełmińskim).

Źródło: PGE Energia Ciepła SA

Działy

Reklama