CSR w Energetyce

Raportowanie ESG może przynieść firmom liczne korzyści

Otwarte informowanie o tym, jak przedsiębiorstwo realizuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju powinno być jedną z głównych zasad odpowiedzialnego biznesu. Od 2024 r. obowiązek ten wprowadza unijna dyrektywa CSRD. W najnowszym odcinku podcastu E.ON Talks Anna Karanik, Senior Menedżerka w Pionie Klienta Biznesowego E.ON Polska wraz z Anną Kornecką, Prezeską stowarzyszenia ESG Impact Network oraz Oliwią Tran, Menedżerką ds. Zrównoważonego Rozwoju w Grupie Żywiec rozmawiają o tym, jakie korzyści oferuje firmom raportowanie ESG oraz jak się do niego przygotować.

Nowe przepisy stopniowo obejmą kolejne firmy

Od bieżącego roku zaczyna obowiązywać dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. CSRD). Zgodnie z jej zapisami wszystkie duże  firmy oraz małe i średnie spółki giełdowe będą zobowiązane do złożenia sprawozdań z działalności w kluczowych dla ESG obszarach: środowiskowym, społecznym i praw człowieka oraz ładu korporacyjnego. W pierwszej kolejności raporty za 2024 r. przedstawią największe podmioty, które zgodnie z ustawą o rachunkowości już wcześniej musiały podawać tzw. informacje niefinansowe. Są to firmy zatrudniające ponad 500 osób.  

Według szacunkowych danych Komisji Europejskiej nowe zasady raportowania obejmą w całej Unii Europejskiej około 50 tys. przedsiębiorstw, w tym około 4-5 tys. firm w Polsce. Jak zauważa Anna Kornecka, dyrektywa będzie w rzeczywistości oddziaływać na całą sieć biznesowych powiązań. – Szacuje się, że pośrednio, czyli poprzez łańcuchy dostaw, ten zasięg może być znacznie większy. Dyrektywa może w najbliższych latach dotknąć nawet około miliona polskich firm. Natomiast warto pamiętać, że na ten moment rozporządzenie jest skierowane do podmiotów, które znają już zasady raportowania – czyli spółek publicznych, banków, instytucji finansowych.

W kolejnym roku obowiązek takiej sprawozdawczości obejmie pozostałe duże firmy. Małe i średnie spółki giełdowe po raz pierwszy złożą sprawozdania dopiero za 2026 r. – Dla tych podmiotów perspektywa wydaje się być odległa, ale to tylko 3 lata. Zatem już dziś należy zacząć przygotowywać się do poprawnego przeprowadzenia procesu raportowania w swojej firmie – dodaje Anna Kornecka.

Strategia i współpraca kluczem do udanego raportowania

Celem nowej dyrektywy jest nie tylko zwiększenie ilości danych od firm, które je raportują. Główną ideą jest wprowadzenie strategii ESG do planu działania każdego przedsiębiorstwa. – W idealnym świecie strategia zrównoważonego rozwoju powinna stanowić element strategii biznesowej spółki – zauważa Oliwia Tran.

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Instytut Badań Społecznych i Rynkowych Ibris oraz firmę badawczą Quality Watch, świadomość małych i średnich przedsiębiorstw dotycząca znaczenia ESG wzrosła z 42% w 2022 r. do 75% w roku 2023. Ponadto 44% firm deklaruje, że ma już swoją strategię zrównoważonego rozwoju lub nad nią pracuje.

To ważne, aby nie koncentrować się tylko i wyłącznie na dotrzymaniu terminów i samej kwestii raportowania. Tak naprawdę jest ono ostatnim elementem w całym łańcuchu podejmowania działań z zakresu zrównoważonego rozwoju. Abyśmy mogli zawrzeć jakiekolwiek dane w raporcie, musimy poprzedzić je działaniem. Przyniesie ono określone skutki, które umieścimy w naszym sprawozdaniu. Kluczowe jest budowanie strategii firmy, w szczególności wyznaczanie celów, czyli pokazanie, w jakim kierunku będziemy się rozwijać – mówi Anna Kornecka.

W sprawnym raportowaniu ważne jest również ciągłe gromadzenie danych, które odbywa się równolegle do realizowanych działań. Dotyczy to zarówno informacji z wewnątrz organizacji, jak i tych płynących z firm współpracujących. Dlatego duże podmioty mają tu do odegrania dodatkową, istotną rolę. Mogą dzielić się swoim doświadczeniem i w pewnym stopniu wpływać na poddostawców i kontrahentów. Dzięki temu są w stanie zmieniać nie tylko własne otoczenie biznesowe, ale i podnosić jego standardy.

– Widzimy, jak wiele korzyści przynosi nam współpraca z dużymi dostawcami, którzy są lepiej przygotowani na wymagania dotyczące raportowania i już dziś posiadają własne strategie zrównoważonego rozwoju. Natomiast chętnie współpracujemy również z przedsiębiorstwami reprezentującymi sektor MŚP, którym na ten moment trudniej jest zdefiniować swoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju. Staramy się zachęcać naszych kontrahentów do tego, aby podejmowali wysiłek w kierunku bardziej zrównoważonej produkcji i przyłączyli się do budowania pozytywnych zmian w zakresie ESG – wskazuje Oliwia Tran.

Firmy skorzystają na raportowaniu

Nowe przepisy dotyczące raportowania ESG dadzą zainteresowanym grupom przedsiębiorców znacznie większy dostęp do wiarygodnych i jakościowych danych na temat działań podejmowanych w danej spółce na rzecz zrównoważonego rozwoju. Interesariusze zyskają też dodatkowe narzędzie, które umożliwi wywieranie większego wpływu na podmioty gospodarcze działające w ich lokalnej społeczności.

Konieczność dostosowania się do unijnych wytycznych przyniesie firmom nowe obowiązki, ale jednocześnie otworzy przed nimi dodatkowe możliwości.

Warto pamiętać, że inwestorzy doceniają dziś nie tylko cenę czy jakość danego produktu. Zwracają również uwagę na zrównoważony charakter firmy, a czynnik ten może decydować o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa – zauważa Anna Kornecka.

Transparentne wykazanie społecznej odpowiedzialności firmy może przełożyć się na jej wzrost oraz być wartością dodaną dla inwestorów i partnerów biznesowych. Dlatego raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju nie powinno być traktowane jedynie jako kolejny obowiązek, lecz jako szansa na rozwój przedsiębiorstwa. Aby ją wykorzystać, firmy nie powinny zwlekać z wpisywaniem nowych standardów w DNA swoich biznesów.

Wszystkie odcinki E.ON Talks są dostępne na Spreaker, Spotify, iTunes i Podcasty Google. Materiał można też odsłuchać i zobaczyć na stronie E.ON.

Źródło: E.ON Polska

Działy

Reklama