Elektroenergetyka

PSE: Ostrożnie z agrowłókniną!

Tylko w tym roku przez źle zamocowaną do podłoża agrowłókninę siedem razy trzeba było wyłączać linie najwyższych napięć w różnych częściach Polski. Każde takie zdarzenie może doprowadzić do zakłócenia w funkcjonowaniu systemu elektroenergetycznego. Dlatego Polskie Sieci Elektroenergetyczne apelują o rozważne obchodzenie się z agrowłókniną i odpowiednie mocowanie jej do podłoża.

Agrowłóknina służy do ochrony upraw przed mrozami, skokami temperatur, nadmiernym nasłonecznieniem czy wysychaniem gleby. Niewłaściwie ułożona lub zabezpieczona agrowłóknina może jednak stanowić zagrożenie dla linii elektroenergetycznych. Silny podmuch może zwiać materiał i owinąć go na przewodach. Materiał wywołuje wówczas zwarcie, które może doprowadzić do wielogodzinnego wyłączenia linii doprowadzającej prąd do kilku regionów w kraju. To duże ryzyko dla stabilności pracy systemu elektroenergetycznego. Na niebezpieczeństwo porażenia prądem są także narażeni ludzie znajdujący się w pobliżu linii, wokół której owinęła się agrowłóknina.

Dlatego agrowłókninę trzeba mocować do ziemi zgodnie z zaleceniami producenta i regularnie sprawdzać, czy nie ma ryzyka jej zerwania. Jeżeli widzimy zwisającą z przewodów agrowłókninę, nie wolno samodzielnie jej ściągać! Należy jak najszybciej zgłosić zdarzenie do PSE pod alarmowym numerem telefonu (22) 242 15 15.

Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

Działy

Reklama