Paliwa dla energetyki

Postęp w czeskim programie atomowym: zgoda KE i oferty na nowe bloki

Komisja Europejska (KE) zatwierdziła 30 kwietnia mechanizm pomocy publicznej umożliwiający finansowe wsparcie budowy oraz eksploatacji piątego bloku EJ Dukovany (o mocy do 1200 MW). W jego ramach właściciel siłowni – koncern ČEZ (70% akcji należy do skarbu państwa) – ma otrzymać od państwa pożyczkę w wysokości ok. 7,74 mld euro na budowę nowego bloku. Kwota ta ma zostać zwrócona w ciągu 30 lat od uzyskania pozwolenia na działalność (testowy rozruch planowany jest na 2036 r., a pełne włączenie do sieci – dwa lata później). Oprocentowanie pożyczki – naliczane dopiero po uruchomieniu bloku – będzie o 1 p.p. wyższe niż dla długu publicznego, ale nie niższe niż 2%.

Zatwierdzony mechanizm przewiduje także dopłaty państwowe dla inwestora, gdy ceny rynkowe energii elektrycznej spadną poniżej poziomu gwarantującego opłacalność przedsięwzięcia (tzw. kontrakt różnicowy – ang. contract for difference, CfD). Mechanizm dopłat – w odróżnieniu od standardowych kontraktów CfD – skonstruowano w tym przypadku w sposób motywujący producenta energii elektrycznej do ograniczenia produkcji, gdy w danym momencie dnia, tygodnia czy o określonej porze roku spodziewana jest na rynku nadwyżka prądu. Mechanizm CfD ma przy tym działać dwustronnie, tzn. jeśli rynkowe ceny energii przekroczą określony pułap, inwestor będzie zobowiązany do zwrotu państwu nadmiarowych zysków. Kompensacje będą wypłacane przez 40 lat, po czym wdrożone mają zostać rozwiązania rynkowe. Za wykup energii odpowiedzialna będzie państwowa spółka handlowa, która powstanie około 2030 r.

Równolegle ČEZ potwierdził, że zmodyfikowane wiążące oferty na budowę czterech bloków w obu czeskich elektrowniach jądrowych złożyły dwa koncerny: EDF z Francji i KHNP z Korei Południowej (zob. Czeski przetarg jądrowy: więcej bloków, ale bez Amerykanów). Według najnowszego harmonogramu ostateczna decyzja rządu o wyborze wykonawcy ma zostać podjęta do połowy lipca br.

Autor: Krzysztof Dębiec

Źródło: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia

Działy

Reklama