OZE

KGHM i Agencja Rozwoju Przemysłu będą współpracować w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii

KGHM podpisał list intencyjny z Agencją Rozwoju Przemysłu dotyczący współpracy w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii oraz wsparcia transformacji energetycznej. Wydarzenie miało miejsce podczas 16. Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który 7 maja rozpoczął się w Katowicach.

Sygnatariusze listu podkreślają możliwość szerokiej współpracy w zakresie inwestycji m.in. w odnawialne źródła energii i magazyny energii, wspólne zaangażowanie w transformację energetyczną polskiej gospodarki oraz polskich przedsiębiorstw, która przyczyni się do redukcji śladu węglowego oraz obniżenia cen energii i kosztów energii, w tym dla przedsiębiorstw energochłonnych jakim jest KGHM.

Warto podkreślić, że wykonana w ubiegłym roku analiza śladu środowiskowego i węglowego dla produktów KGHM, czyli katod, walcówki i drutu Cu-OFE – wykonana przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN wykazała, że mają one ślad niższy od średniej globalnej.

 KGHM sukcesywnie zwiększa moc własnych źródeł fotowoltaicznych planując zarówno inwestycje na swoich terenach jak i zakupy już wybudowanych instalacji funkcjonujących na terenie kraju. Wprowadzając farmy fotowoltaiczne do aktywów miedziowej spółki zabezpieczamy się przed zawirowaniami rynkowymi w sektorze energetycznym. Nabyte w ostatnim czasie instalacje zapewnią nam pokrycie około 2% zużycia energii elektrycznej. Jednocześnie planujemy i mamy wizję dalszego rozwoju. Dobrym przykładem naszego zaangażowania jest podjęta właśnie współpraca z Agencją Rozwoju Przemysłu – powiedział Andrzej Szydło, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Piotr Krzyżewski, Wiceprezes Zarządu KGHM ds. Finansowych dodał, że miedziowa spółka z powodzeniem wdraża projekty dotyczące transformacji energetycznej. – Do 2030 r. wzrost udziału OZE w miksie energetycznym KGHM przyczyni się do znaczącego spadku emisji CO2. Pomogą w tym m.in. projekty elektrowni fotowoltaicznych przy Hucie Miedzi Głogów, Hucie Miedzi Cedynia, Zakładzie Hydrotechnicznym i na terenie Piaskowni Obora.

Podpisany w Katowicach list intencyjny zakłada współpracę polegająca m. in. na analizie zasobów nieruchomościowych pod kątem ich wykorzystania przy inwestycjach czy poszukiwania możliwości realizowania wspólnych projektów. Strony planują też prowadzenie dialogu z przedstawicielami administracji państwowej, instytucji Unii Europejskiej oraz organizacji branżowych na tematy związane z transformacją energetyczną.

Transformacja energetyczna KGHM Polska Miedź S.A. stanowi obecnie jeden z priorytetów spółki. Działania nie ograniczają się jedynie do rynku fuzji i przejęć. Ambicje KGHM sięgają znacznie dalej. Firma konsekwentnie rozwija projekty elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych na własnych gruntach, opracowuje również założenia względem rozwiązań wodorowych.  

KGHM jest jednym z największych odbiorców energii elektrycznej w Polsce i odpowiada za niemal 2% krajowego zużycia. W niedalekiej przyszłości spółka przewiduje dodatkowy wzrost zapotrzebowania, odpowiadający na przyjęte plany rozwoju i modernizacji miedziowej spółki.

Źródło: KGHM Polska Miedź S.A.

Działy

Reklama