Ochrona środowiska

Kalkulacja śladu węglowego. Nowy produkt w ofercie Energi Obrotu

Zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej już od tego roku przedsiębiorstwa są zobowiązane do raportowania stanu emitowanych przez siebie gazów cieplarnianych, dlatego Energa Obrót wzbogaca ofertę o usługi kalkulacji śladu węglowego. Klient, który z niej skorzysta otrzyma raport o emisji siedmiu gazów cieplarnianych, przeliczanych do ekwiwalentu CO2we wskazanym obszarze prowadzonej przez niego działalności. Uzupełnieniem raportu będzie propozycja zredukowania emisji np. poprzez budowę instalacji OZE, termomodernizację, odzyskiwanie energii, modernizację lub wymianę energochłonnych maszyn lub urządzeń czy modernizację oświetlenia.

Nadmiar gazów cieplarnianych emitowanych w wyniku działalności przemysłowej człowieka to jedno z najpoważniejszych wyzwań cywilizacyjnych. Do grupy ich wiodących emitentów należą przedsiębiorstwa. Energa Obrót proponuje rozwiązania wspierające firmy w tym obszarze, a także wpisujące się w Zieloną Transformację.

– Nowym produktem Energi Obrotu mogą być zainteresowane między innymi firmy, których klienci lub interesariusze wymagają informacji o śladzie węglowym, ale także duże spółki interesu publicznego, zobligowane do raportowania. Ponadto jest to oferta mogąca zainteresować organizacje, które przykładają wagę do działań z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu czy też wpisujących się w obszar ESG – mówi Aleksander Chołodnicki, Dyrektor Departamentu Marketingu i Produktów w Enerdze Obrocie.

Jak liczyć ślad węglowy

Na czym polega kalkulacja śladu węglowego? Na podstawie informacji uzyskanych od klienta oraz przeprowadzonej wizji lokalnej identyfikowane są źródła emisji w ramach trzech zakresów obejmujących emisje: bezpośrednie pochodzące ze wytwarzania energii, pośrednie związane z zakupioną energią elektryczną oraz pośrednie dotyczące funkcjonowania organizacji, gdy uwalnianie spalin następuje poza nią.

Następnie przeprowadzane są obliczenia emisji w wybranym roku, zgodnie z przygotowaną wcześniej metodyką opartą na protokole GHG, czyli zbiorem działań stanowiących kompleksowe i znormalizowane ramy do pomiaru, zarządzania i raportowania śladu węglowego. To jednak nie jedyne, co oferuje Energa Obrót.

 To usługa doradcza, pozwalająca krok po kroku wskazać, jak zredukować w organizacjach ich emisję. Nasze rozwiązanie nie tylko pomaga firmom prowadzić biznes oparty na wartościach proekologicznych, ale również wspomaga proces transformacji energetycznej naszych klientów – wyjaśnia Aleksander Chołodnicki.

Energa Obrót jest częścią Energi z Grupy ORLEN. Jej aktywność skupia się na obrocie energią elektryczną na rynku odbiorców indywidualnych, biznesowych, samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych. Dociera do ponad 3,3 mln klientów, a blisko połowa energii sprzedawanej przez spółkę pochodzi z odnawialnych źródeł. Energa Obrót rozwija usługi i technologie z zakresu zielonej energii – instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, czy usługę kalkulacji śladu węglowego.

Źródło: Grupa ENERGA

Działy

Reklama