Ciepłownictwo

„Inwestor bez granic” – prestiżowa nagroda dla Grupy Veolia w Polsce

> Grupa Veolia po raz kolejny została nagrodzona w konkursie Inwestor bez granic za wkład w rozwój zrównoważonej gospodarki, konsekwentne budowanie partnerstw z samorządami i przemysłem, a także dbałość o jakość tworzonych miejsc pracy i jej warunki.

> Veolia znajduje się w gronie liderów branży, odgrywających pionierską rolę w inicjowaniu i realizacji projektów wpisujących się w transformację ekologiczną. Zrealizowane do tej pory inwestycje przyczyniają się m.in. do poprawy efektywności energetycznej, dekarbonizacji oraz redukcji szkodliwych substancji do atmosfery.

Podczas tegorocznej, XVI edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego, organizowanego przez wydawnictwo PTWP, Grupa Veolia w Polsce, która nieprzerwanie stawia na zieloną transformację – została nagrodzona w konkursie Inwestor bez granic za swoje działania inwestycyjne w obszarze zielonej transformacji.

Nagrodę w imieniu Veolii odebrał Paweł Orlof – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Veolia Energia Warszawa

O konkursie

Konkurs Inwestor bez granic, to coroczne przedsięwzięcie, organizowane od 2017 r., którego celem jest propagowanie wzorcowych relacji między inwestorem, rynkiem i administracją – partnerskich i przejrzystych, opartych na zaufaniu i odpowiedzialności, którym towarzyszy ekonomiczna skuteczność w realizacji strategii inwestycyjnej.

W tym roku nagroda dla Veolii przyznana została w kategorii Inwestor zagraniczny w Polsce. Kapituła konkursowa dokonując wyboru laureatów kierowała się kryteriami takimi jak wkład w rozwój polskiej gospodarki, konsekwentne budowanie sieci partnerskich z polskimi samorządami i przemysłem, a także dbałość o jakość tworzonych miejsc pracy i jej warunki.

Elementami, które bezpośrednio wpłynęły na decyzję Kapituły, były kwestie związane ze skalą inwestycji poczynionych przez całą Grupę w Polsce. Inwestycje te nieustannie przyczyniają się do poprawy efektywności energetycznej, dekarbonizacji oraz redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery, przy jednoczesnym wsparciu przemysłu i samorządów w obszarze zapewniania bezpieczeństwa energetycznego. Przykładem jednej z nich jest finalizowany obecnie projekt związany z uruchomieniem nowych bloków kogeneracyjnych w Poznaniu, które przybliżą miasto do pełnej dekarbonizacji dzięki rocznej redukcji emisji CO₂ na poziomie 390 tys. ton. To dzięki zaawansowanym technologiom dekarbonizacji miejskiego systemu ciepłowniczego, Poznań ma szansę zająć wiodącą pozycję wśród polskich miast w przezwyciężaniu wyzwań związanych z kryzysem klimatycznym.

Z kolei w Lidzbarku Warmińskim, na terenie należącym do Veolii, powstała Ciepłownia Przyszłości wykorzystująca wysokosprawne układy pomp ciepła, instalacje fotowoltaiczne oraz system magazynów ciepła wysoko- i niskoparametrowego. System ciepłowniczy będzie zasilany energią pochodzącą w 100% ze źródeł odnawialnych.  Projekt w Lidzbarku jest obiektem referencyjnym do realizacji podobnych inwestycji w innych instalacjach należących do Grupy Veolia w Polsce.

Dziękuję Kapitule za docenienie naszych projektów i wyróżnienie w tym prestiżowym konkursie. Nasze działania w Polsce koncentrują się na budowaniu trwałych podstaw dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki. Dziś w Veolii stawiamy na innowacje oraz rozwój technologii cyfrowych, efektywność energetyczną oraz partnerstwa strategiczne. To dzięki zaufaniu i niezawodnym partnerstwom z samorządami oraz innowacyjnym rozwiązaniom dla przemysłu należymy do ścisłej czołówki firm w Polsce. Firm, które znajdują się w dynamicznym procesie zielonej transformacji – powiedział Luiz Hanania, Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu Grupy Veolia w Polsce.

W poprzednich latach Grupa Veolia nagradzana była w konkursie Inwestor bez granic podczas IX oraz XIV edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Co więcej, w latach 2021-2022 projekty takie jak: odzysk energii ze ścieków oraz magazyn ciepła, zrealizowane przez Veolię w Poznaniu, znalazły się także w Rankingu Inicjatyw Dekarbonizacyjnych, który stanowi przegląd najciekawszych, najbardziej pomysłowych i efektywnych działań, służących ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Źródło: Grupa Veolia

Działy

Reklama