Paliwa dla energetyki

Zmiany w składzie Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.

Rada Nadzorcza Lubelskiego Węgla “Bogdanka” w dniu 15.04.2024 r., podjęła uchwały w sprawie odwołania z Zarządu Spółki Pana Kasjana Wyligały – Prezesa Zarządu oraz Pana Dariusza Dumkiewicza – Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu i Inwestycji z chwilą podjęcia uchwał, natomiast Pan Adam Partyka – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych, zostaje odwołany z upływem dnia 30 kwietnia 2024 r.

Przyczyny odwołania nie zostały podane.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki, podjęła uchwałę w sprawie oddelegowania do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki, Pana Sławomira Krenczyka – Członka Rady Nadzorczej Spółki, do dnia powołania Prezesa Zarządu, lecz nie dłużej niż do dnia 15.07.2024 r.

Uchwały wchodzą w życie z chwilą podjęcia.

Szczegóły w Raporcie Bieżącym: https://ri.lw.com.pl/raporty-biezace/12-2024

Źródło: Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.

Działy

Reklama