Ciepłownictwo

Zmiany w kierownictwie Veolii w Polsce. Krzysztof Zamasz nowym wiceprezesem Grupy Veolia

Z dniem 1 kwietnia br. dr hab. Krzysztof Zamasz objął stanowisko wiceprezesa Grupy Veolia w Polsce. Nowy wiceprezes będzie nadal pełnił funkcję dyrektora handlowego Veolii w Polsce oraz prezesa zarządu spółki Veolia Energy Contracting Poland (VECP).

Do zarządu Grupy Veolia w Polsce dołączyła również Joanna Orłowska. W kierownictwie Grupy będzie odpowiedzialna za obszar finansów. Joanna Orłowska będzie nadal pełniła funkcję wiceprezesa zarządu, dyrektora ds. finansowych w Veolii Energia Warszawa.

Nowy skład zarządu Veolia Energia Polska

1 kwietnia br. nowym wiceprezesem zarządu Veolia Energia Polska został dr hab. Krzysztof Zamasz. Będzie on odpowiedzialny za handel, rozwój i innowacje w Grupie Veolia w Polsce. Krzysztof Zamasz będzie nadal pełnił funkcję dyrektora handlowego Grupy oraz prezesa zarządu Veolia Energy Contracting Poland (VECP).

Wśród zadań, którymi będzie zajmować się nowy wiceprezes wymienić można przeprowadzenie kompleksowego procesu dekarbonizacji nie tylko aktywów Veolii, ale także systemów zaopatrzenia w wodę, budynków mieszkalnych i obiektów publicznych. Kolejnym obszarem działań Krzysztofa Zamasza będzie gospodarka obiegu zamkniętego, obejmująca usługi zarządzania odpadami przemysłowymi i waloryzację odpadów. Nie można również zapomnieć o kwestiach związanych z rozwojem usług z zakresu rozwiązań efektywności energetycznej m. in. w modelu ESCO, umożliwiającym finansowanie inwestycji dzięki osiąganym oszczędnościom i zewnętrznym dotacjom.

Dodatkową  zmianą osobową jest powołanie Joanny Orłowskiej na stanowisko członka zarządu Veolia Energia Polska w obszarze finansów, której priorytetem będzie przyspieszenie transformacji ekologicznej, wspartej zewnętrznymi źródłami finansowania. Joanna Orłowska pozostaje nadal w zarządzie spółki Veolia Energia Warszawa, jako wiceprezes i dyrektor ds. finansowych.

Nowi członkowie zarządu posiadają wiedzę branżową oraz doświadczenie w zarządzaniu działaniami z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska. Ich obecność w zarządzie stanowi mocny fundament dla osiągnięcia sukcesu w realizacji przyjętej przez Grupę strategii.

Luiz Hanania u steru Grupy Veolia w Polsce

Za sterami Grupy Veolia w Polsce od 1 stycznia br. zasiada Luiz Hanania, który do tej pory pełnił funkcję wiceprezesa zarządu i zastępcy dyrektora generalnego, a także zarządzał obszarami finansów oraz operacji. Dla prezesa kluczowa jest realizacja kompleksowej transformacji ekologicznej z wykorzystaniem innowacyjnych technologii oraz rozwiązań cyfrowych.

Luiz Hanania, prezes zarządu Grupy Veolia w Polsce powiedział:

– Będę dążył do tego, aby nasza firma przynosiła jeszcze więcej korzyści, oferując usługi poprawiające życie społeczeństwa i wspierające działania na rzecz ochrony środowiska. Jestem zdecydowany kontynuować wszystkie inicjatywy mające na celu zrównoważony rozwój gospodarki z pełną determinacją i zaangażowaniem. Jestem przekonany, że wraz z nowymi osobami w kierownictwie osiągniemy pełny sukces.

W obliczu wyzwań stojących przed Veolią w Polsce, nadrzędnym celem do 2027 r. będzie skuteczna transformacja ekologiczna. Oznacza to, że Veolia chce nie tylko dostosować się do nowej rzeczywistości, ale także aktywnie przyczyniać się do poprawy jakości środowiska i życia ludzi, jednocześnie dążąc do zwiększenia efektywności zarówno organizacyjnej, jak i podstawowej działalności biznesowej.

Źródło: Grupa Veolia

Działy

Reklama