Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Podsumowanie działalności TGE w marcu 2024 r.

Obroty gazem ziemnym na Rynku Dnia Następnego gazu (RDNg) wzrosły w marcu br. o 116,5% względem lutego br. oraz o 23,5% względem marca roku poprzedniego, do poziomu blisko 2 TWh.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w marcu 2024 r. 10 679 682 MWh, co oznacza spadek o 16,5% w stosunku do marca 2023 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w marcu br. na poziomie 326,17 zł/MWh i jest to spadek o 16,10 zł/MWh w porównaniu do lutego br. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w 2025 r. (BASE_Y-25) wyniosła w marcu 2024 r. 443,17 zł/MWh, co stanowi wzrost o 6,76 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w poprzednim miesiącu.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w marcu 2024 r. transakcje o wolumenie 10 106 359 MWh, co stanowi spadek r/r o 29,2% Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 137,56 zł/MWh i jest o 4,21 zł/MWh wyższa względem miesiąca poprzedniego. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2025 (GAS_BASE_Y-25) wyniosła w marcu br. 157,81 zł/MWh, czyli o 3,41 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w lutym br.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w marcu br. na poziomie 1 418 332 MWh, co stanowi spadek r/r o 30,5% Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 46,97 zł/MWh i jest to wzrost o 0,55 zł/MWh względem lutego 2024 r.

Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadły w marcu br. o 18,5% r/r, do poziomu 9 547 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 164,61 zł/toe, co oznacza wzrost względem lutego br. o 24,38 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia

Obroty gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły w marcu 2024 r. 5 222 362 MWh, co oznacza spadek o 11,0% r/r. Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 9,88 zł/MWh i stanowi to wzrost o 0,08 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Towary rolno-spożywcze

W marcu 2024 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.

Podsumowanie działalności TGE w marcu 2024 r.

Energia elektryczna Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM 10 679 682 10 972 167 12 788 419
RDB (RTG) 233 600 237 437 378 683
RDN (RTG) 4 039 957 3 784 093 3 966 055
RTPE (OTF) 6 406 125 6 950 637 8 443 682

 

Gaz ziemny Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM 10 106 359 10 468 776 14 280 851
RDBg (RTG) 312 705 290 141 464 951
RDNg (RTG) 1 925 290 889 104 1 559 270
RTPG (OTF) 7 868 364 9 289 531 12 256 630

 

Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZE Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM 1 418 332 1 403 973 2 039 910
zielone certyfikaty 1 377 185 1 371 774 2 000 244
sesje RPM (RTG) 404 885 294 971 496 159
sesje RTPM (OTF) 0 0 0
TP na RPM (RTG) 972 300 1 076 803 1 504 085
błękitne certyfikaty 41 147 32 198 39 666
sesje RPM (RTG) 34 084 24 267 33 675
TP na RPM (RTG) 7 063 7 931 5 991

 

Prawa majątkowe dla efektywności energetycznej Wolumen miesięczny
(toe)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(toe)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(toe)
RAZEM 9 547 8 253 11 713
sesje RPM (RTG) 9 479 8 251 11 632
TP na RPM (RTG) 68 2 82

 

Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej Wolumen miesięczny
(MWh)
Wolumen
w miesiącu poprzednim (MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM 5 222 362 4 446 828 5 869 565
OZE 5 222 362 4 446 828 5 869 565
kogeneracja 0 0 0

 

Towarowy rolno-
-spożywcze
Wolumen miesięczny
(t)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(t)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(t)
RAZEM 0 0 0
pszenica klasy A 0 0 0
pszenica klasy B 0 0 0
pszenica klasy C 0 0 0
żyto klasy B 0 0 0
żyto klasy C 0 0 0
kukurydza klasy A 0 0 0
rzepak klasy A 0 0 0

Źródło: TOWAROWA GIEŁDA ENERGII S.A.

Działy

Reklama