OZE

Ponad 40% przyrost nowych mocy zainstalowanych w fotowoltaice

Ubiegły rok był rekordowy w polskiej fotowoltaice zarówno pod względem liczby oddanych do użytku instalacji, jak i łącznej mocy urządzeń. W 2023 r. większość nowych mocy powstała w farmach fotowoltaicznych powyżej 30 MW (873 MW). Fotowoltaika pozostaje zdecydowanym liderem wśród źródeł OZE w naszym kraju.

Według najnowszej bazy danych „Funkcjonujące instalacje fotowoltaiczne w Polsce 2024”, przygotowanej przez Instytut Energetyki Odnawialnej, w I kwartale br. funkcjonowało 4870 instalacji PV powyżej 50 kW, z czego 262 stanowiły farmy powyżej 0,5 MW. Łączna moc zainstalowana w tej grupie (czyli bez mikroinstalacji) osiągnęła 5,4 GW. W 2023 r. nastąpił 41% przyrost nowych mocy zainstalowanych w porównaniu z 2022 r.

Stały przyrost mocy zainstalowanej w PV

Ubiegły rok był rekordowy w polskiej fotowoltaice zarówno pod względem liczby oddanych do użytku instalacji, jak i łącznej mocy urządzeń – przyłączono 80 farm o łącznej mocy 0,77 GW oraz 1417 małych instalacji (od 50 kW do 1 MW) o łącznej mocy 1,1 GW. Zdecydowana większość mocy zainstalowanej w 2023 r. to farmy fotowoltaiczne powyżej 30 MW (873 MW).

Najwięcej instalacji PV funkcjonuje w zakresie mocy 0,5-1 MW – 3544 urządzeń, z czego 3510 to małe instalacje, a 34 – farmy. Przeważająca liczba farm PV w Polsce (175 spośród 262) funkcjonuje w zakresie mocy 1-5 MW. Warto zwrócić uwagę na rozkład terytorialny instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Liczba i łączna moc instalacji jest najwyższa w województwach: wielkopolskim (701, o łącznej mocy 887,84 MW), warmińsko-mazurskim (404, o łącznej mocy 544,81 MW) i lubuskim (401, o łącznej mocy 510,77 MW).

Najwięcej farm pracuje w województwach: warmińsko-mazurskim (48, o mocy 233,57 MW), wielkopolskim (34, o mocy 307,49 MW) oraz lubelskim (21, o mocy 121,11 MW). Pozostałe województwa z funkcjonującymi farmami o łącznej wysokiej mocy to: pomorskie (17, moc 298,96 MW), zachodniopomorskie (15, moc 146,63 MW) oraz lubuskie (15, moc 153,96). Fotowoltaika pozostaje zdecydowanym liderem wśród źródeł OZE w naszym kraju. Moc skumulowana urządzeń PV wynosiła na koniec 2023 r. ponad 17 GW. Łączna moc instalacji wiatrowych sięgnęła 9,4 GW, a urządzeń na biomasę 0,98 GW.

Pierwsza w Polsce aktualna baza instalacji PV

Przygotowana przez Instytut Energetyki Odnawialnej baza „Funkcjonujące instalacje fotowoltaiczne w Polsce 2024” jest pierwszym tego typu zestawieniem na rynku. Zawiera aktualny wykaz szczegółowych informacji o małych instalacjach PV o mocy od 50 kW do 1 MW oraz farmach PV o mocy powyżej 1 MW, w tym danych o ich lokalizacji, mocy przyłączeniowej, dacie rozpoczęcia wytwarzania energii elektrycznej, nazwie i adresie inwestora. Część analityczna opracowania przedstawia rozmieszczenie instalacji na mapach oraz zestawienia i interpretacje statystyczne.

Baza jest dostępna w formacie Excel w sklepie IEO. W przypadku dodatkowych pytań o zawartość bazy lub szczegóły zakupu, prosimy o kontakt: biuro@ieo.pl

Rynek fotowoltaiki w Polsce 2024. Zapraszamy do udziału w badaniu

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) wykonuje raporty, ekspertyzy i analizy dla instytucji rządowych, klientów prywatnych, organizacji oraz w ramach swojej bieżącej działalności. Obecnie przygotowujemy XII edycję raportu „Rynek fotowoltaiki w Polsce”, który ukaże się 12 czerwca 2024 r. Raport jest wyjątkową publikacją, opartą na ankiecie – badaniu przeprowadzanym wśród firm instalacyjnych, wykonawców EPC, dystrybutorów, deweloperów, producentów urządzeń dla PV, inwestorów oraz wytwórców energii z farm PV.

Zapraszamy do udziału w badaniu firmy działające na rynku PV.

Badanie jest bezpłatne i polega na wypełnieniu ankiety, dotyczącej działalności Państwa firmy, m.in. wykonanych instalacji i farm PV, rozwoju projektów, produkcji urządzeń czy wytwarzania energii elektrycznej, a także opinii na temat rynku fotowoltaicznego. W ramach uczestnictwa w ankiecie zostanie przyznany certyfikat pozycjonujący Państwa firmę wśród respondentów – firm z branży. Logo firmy zostanie umieszczone na mapie w raporcie, informacja-wizytówka firmy na stronie IEO oraz dołączona do raportu. Dodatkowo otrzymają Państwo 25% rabatu na produkty ze sklepu IEO. Ankietę należy wypełnić do 12 kwietnia 2024 r. Raport będzie dostępny bezpłatnie. Poprzednią edycję można pobrać ze strony IEO.

Publikacji raportu towarzyszy promocja firm uczestniczących w badaniu. Każda edycja raportu jest wyczekiwania przez odbiorców, cytowana w mediach polskich, jak i zagranicznych, a także systematycznie przywoływana przy niemal każdej informacji czy analizie rynku PV w Polsce.

Pytania dotyczące raportu i ankiety prosimy kierować do Michała Kwasiborskiego, e-mail michal.kwasiborski@ieo.pl, tel. (22) 825 46 52.

Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej

Działy

Reklama