Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Q4 2023: nieznaczny spadek średniej ceny energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował informację w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w czwartym kwartale 2023 r. W stosunku do trzeciego kwartału (736,39 zł/MWh) cena ta spadła o prawie 8% i wyniosła 679,20 zł/MWh.

W czwartym kwartale 2023 r. obserwowaliśmy stabilizację cen energii na rynku konkurencyjnym, a widoczny w drugim kwartale wyraźny trend spadkowy wyhamował. W ujęciu rok do roku aktualna średnia cena energii elektrycznej na tym rynku była o około 16% wyższa niż w analogicznym okresie 2022 r.

Wykres 1. Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym od czwartego kwartału 2021 r. do czwartego kwartału 2023 r. (w zł/MWh)
  • Średnia ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym obejmuje sprzedaż energii (wolumen sprzedaży oraz wartość sprzedanej energii) realizowaną przez wytwórców i spółki obrotu w konkurencyjnych segmentach krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej – tj. do spółek obrotu w ramach kontraktów dwustronnych[1]oraz poprzez giełdy energii (TGE, EPEX SPOT SE i NORD POOL).
  • W wyliczaniu średniej nie uwzględnia się sprzedaży energii na rynek bilansujący (ze względu na jego techniczny charakter).
  • W przypadku skonsolidowanych pionowo grup kapitałowych do wyliczenia ceny został wzięty pod uwagę wolumen sprzedaży energii elektrycznej i wartość jej sprzedaży do spółek obrotu poza grupą kapitałową oraz na giełdę energii.
  • Więcej danych dotyczących średnich cen oraz wskaźników obliczanych i publikowanych przez Prezesa URE znajduje się w dziale: Energia elektryczna /Ceny, wskaźniki

[1] W przypadku skonsolidowanych pionowo grup kapitałowych brana jest pod uwagę sprzedaż do spółek obrotu poza grupę kapitałową.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki 

Działy

Reklama