Paliwa dla energetyki

Nowi członkowie w Zarządzie GAZ-SYSTEM

25 marca 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. powołało Panią Elżbietę Kramek oraz Pana Adama Bryszewskiego na członków Zarządu GAZ-SYSTEM i powierzyło im funkcję Wiceprezesów Zarządu.

Pani Elżbieta Kramek ukończyła Politechnikę Warszawską na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej. Jest absolwentką studiów podyplomowych w zakresie marketingu i zarządzania Executive MBA na Uniwersytecie Warszawskim & UNIVERSITY OF ILLINOIS, studium podyplomowego z zakresu zarządzania, finansów i marketingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studium podyplomowego z zakresu magazynowania i rozprowadzania paliw gazowych na Politechnice Warszawskiej.

Posiada wieloletnie doświadczenie i wiedzę techniczną w zakresie rozwoju i inwestycji w branży gazowniczej. Ze spółką GAZ-SYSTEM jest związana od początku jej istnienia tj. od 2004 r. Odpowiadała za politykę rozwojową spółki, w tym planowanie rozwoju systemu przesyłowego i opracowywanie KDPR (Krajowy Dziesięcioletni Plan Rozwoju), prognozowanie przyszłego zapotrzebowania na gaz i usługę przesyłową. Nadzorowała m.in.  planowanie i realizację strategicznych zadań inwestycyjnych wraz z uzyskiwaniem dla nich dofinansowania z funduszy unijnych oraz obszar współpracy międzynarodowej. Przez wiele lat była przedstawicielem spółki w organizacjach branżowych, takich jak: GIE (Gas Infrastructure Europe), GERG (European Gas Research Group), International Gas Union, MARCOGAZ oraz ENTSOG (European Network of Transmission System Operators for Gas), gdzie od marca br. reprezentuje GAZ-SYSTEM w Zarządzie.

Pan Adam Bryszewski z wykształcenia jest magistrem ekonomii. Ukończył Handel Zagraniczny na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Legitymuje się dyplomem z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, finansów, audytu i IT Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) oraz międzynarodowym dyplomem audytorów wewnętrznych wydanym przez Institute of Internal Auditors (IIA).

Jest doświadczonym menadżerem w dziedzinie skarbu, księgowości, kontrolingu oraz podatków. W GAZ-SYSTEM pracował od 2004 do 2020 r., gdzie odpowiadał za nadzór i organizację całokształtu finansowych, księgowych, podatkowych, regulacyjnych i kontrolingowych działań spółki.

W tamtym czasie zapewnił m.in. finansowanie budowy Terminalu LNG w Świnoujściu przy zagwarantowaniu środków unijnych (EEPR i POIiŚ). Był odpowiedzialny za wdrożenia procesów oceny efektywności ekonomicznej nowych przedsięwzięć oraz priorytetyzacji portfolio inwestycyjnego (KOI). Odpowiadał także za wdrożenie zintegrowanego systemu typu ERP – SAP. Zajmował się kształtowaniem strategii i polityki regulacyjnej spółki i przez ponad 16 lat negocjował w imieniu spółki taryfę przesyłową. W okresie ostatnich trzech lat pracował w Polskiej Grupie Energetycznej PGE S.A., gdzie sprawował funkcje dyrektora Departamentu Skarbu oraz szefa zespołu finansowania projektowego Offshore w PGE S.A.

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA

Działy

Reklama