News » Rekompensaty dla sektorów i podsektorów energochłonnych: zaktualizowane wzory dokumentów za 2023 r.

Rekompensaty dla sektorów i podsektorów energochłonnych: zaktualizowane wzory dokumentów za 2023 r.

27 lut 2024 Możliwość komentowania Rekompensaty dla sektorów i podsektorów energochłonnych: zaktualizowane wzory dokumentów za 2023 r. została wyłączona

Regulator zaktualizował formularz wniosku oraz wykazy i wzory wymaganych dokumentów.

31 marca br. mija termin na złożenie Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki wniosku o przyznanie podmiotom działającym w sektorach lub podsektorach energochłonnych rekompensat za 2023 r.[1].

Limit środków finansowych przeznaczonych na rekompensaty za rok 2023 wynosi ponad 3,2 mld zł.

Opinia  akredytowanego weryfikatora

Do wniosku o przyznanie rekompensat należy dołączyć opinię akredytowanego weryfikatora. Szczególną uwagę należy przy tym zwrócić na zmiany w zakresach akredytacji wydanych przez Polskie Centrum Akredytacji  poszczególnym weryfikatorom.

W przypadku akredytacji wydawanych przez Polskie Centrum Akredytacji, weryfikator w zakresie swojej akredytacji musi posiadać weryfikację danych do celów realizacji ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. Ponadto zakres akredytacji musi obejmować kod PKD/PKWiU produktu wskazanego we wniosku.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu sprawdzania akredytacji posiadanych przez weryfikatorów zawarte są w Informatorze dla wnioskodawców” w części zatytułowanej OPINIA WERYFIKATORA / Akredytowani weryfikatorzy (str. 8-9).

Zachęcamy do zapoznania z „Informatorem”. Zawiera on bowiem wyjaśnienia pozwalające uniknąć ewentualnych błędów przy składaniu wniosków. Więcej przydatnych informacji na temat systemu wsparcia można znaleźć na stronie internetowej URE w zakładce Rekompensaty sektorowe.

Komu przysługuje rekompensata?

Rekompensaty przyznawane są w związku z przenoszeniem kosztów zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na ceny energii elektrycznej zużywanej do wytwarzania produktów w określonych sektorach i podsektorach energochłonnych. Takie rozwiązanie ma również na celu ograniczenie ryzyka przeniesienia produkcji do krajów, w których nie jest prowadzona tak ambitna jak w UE polityka klimatyczna.

Środki przyznawane są w drodze decyzji Prezesa URE, która wydawana jest na wniosek podmiotu spełniającego określone w ustawie warunki. Wysokość wsparcia ustalana jest w oparciu o dane przekazywane przez wnioskodawcę, które podlegają następnie weryfikacji przez Prezesa URE.

Po wydaniu decyzji o przyznaniu rekompensat informacja o uprawnionych podmiotach i kwocie rekompensat przysługujących beneficjentom jest przekazywana Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

***

  • System rekompensat został wprowadzony w 2019 r.
  • Środki na rekompensaty pochodzą z wpływów z aukcji uprawnień do emisji CO2.
  • Suma wszystkich dotychczas przyznanych rekompensat to już blisko 3,7 mld zł.
  • Pomoc dla sektorów i podsektorów energochłonnych po raz pierwszy została przyznana przez Prezesa URE w 2020 r. na podstawie uchwalonej 19 lipca 2019 r. ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.
  • Program wsparcia dla sektorów energochłonnych został dostosowany do nowych Wytycznych Komisji Europejskiej określających środki pomocy państwa w kontekście handlu uprawnieniami do emisji na lata 2021-2030.
  • Lista wszystkich podmiotów, którym Prezes URE przyznał rekompensaty dostępna jest w prowadzonym przez UOKiK Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (nr środków pomocowych: SA.53850(2019/N) oraz SA.64719(2022/N)) oraz na stronie URE.

[1] Wskazanych w załączniku 1 do ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat  (Dz. U. z 2023 r. poz. 1393).

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Wpis został opublikowany 27 lut 2024 w następujących kategoriach: News, Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.