News » Energa uruchomiła małe instalacje fotowoltaiczne

Energa uruchomiła małe instalacje fotowoltaiczne

8 lut 2024 Możliwość komentowania Energa uruchomiła małe instalacje fotowoltaiczne została wyłączona

Energa Wytwarzanie, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN, zakończyła kolejny projekt z obszaru fotowoltaiki, wykorzystujący innowacyjną technologię dwustronnej produkcji energii elektrycznej. Aktualnie trwa budowa dwóch kolejnych instalacji PV Mitra (65 MW) oraz PV Żuki (2,4 MW).

Na początku br. Energa Wytwarzanie sfinalizowała projekt polegający na budowie pięciu małych instalacji PV o mocy do 1 MW każda, zlokalizowanych w województwach: warmińsko-mazurskim (farmy PV Samolubie I i II oraz PV Pierzchały), kujawsko-pomorskim (PV Czernikowo+) oraz wielkopolskim (PV Przykona). Zastosowane w tych instalacjach panele wyprodukowane zostały w technologii bifacjalnej, co oznacza, że są w stanie produkować energię, pozyskując światło z dwóch stron paneli. Według szacunków zastosowanie takiego rozwiązania pozwala zwiększyć generację energii elektrycznej o ok. 10%. Dzięki zastosowaniu tej technologii  instalacje w ciągu roku są w stanie wyprodukować wystarczająco dużo energii, aby zasilić ponad 2,5 tys. gospodarstw domowych.

Kolejne projekty w planach

Dla Grupy Energa rozbudowa potencjału fotowoltaicznego to w tej chwili dominujący kierunek rozwoju źródeł odnawialnych. Jeszcze w pierwszym kwartale br. Energa Green Development (EGD), spółka wyznaczona w Grupie ORLEN do rozwoju lądowych źródeł odnawialnych, planuje rozpocząć budowę pięciu kolejnych instalacji. Dwie z nich powstaną w woj. warmińsko-mazurskim, będą to PV Barczewo (9,4 MW mocy zainstalowanej) i PV Działdowo (5,9 MW). Oprócz tego w woj. mazowieckim budowane będą farmy PV Płońsk 1 i PV Płońsk 2 (odpowiednio 8,3 oraz 8,7 MW), a w kujawsko-pomorskim PV Wąbrzeźno o mocy 10,1 MW. Po uruchomieniu będą one w stanie wyprodukować w ciągu roku dość energii, aby zasilić ok. 21 tys. gospodarstw domowych.

Pięć planowanych instalacji fotowoltaicznych to tylko część całego portfolio Energi Green Development, które obejmuje projekty na różnym etapie realizacji o łącznej mocy 550 MW.

Fotowoltaika rosnąca w siłę

EGD jest też w trakcie budowy dwóch kolejnych instalacji : PV Mitra (65 MW) oraz PV Żuki (2,4 MW), które po ukończeniu przejdą w zarząd Energi Wytwarzania. Obie farmy, zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie farmy wiatrowej Przykona i PV Gryf, powinny powstać jeszcze w tym roku – Żuki w pierwszej, a Mitra w drugiej jego połowie. Niedawno spółka zakończyła też rozbudowę należącej do Energi Wytwarzania farmy PV Wielbark z 62 do 70 MW.

Energa Wytwarzanie jest również w procesie akwizycji kolejnych źródeł odnawialnych. W 2023 r. spółka podpisała przedwstępne umowy na zakup spółek celowych realizujących projekty OZE o mocy do 393 MW.

W czerwcu 2023 r. spółka podpisała z portugalską grupą Greenvolt umowę na zakup źródeł OZE – farmy wiatrowej i czterech fotowoltaicznych – o łącznej mocy ok. 59 MW.

W październiku 2023 r. spółka podpisała z firmą Lewandpol Holding przedwstępną umowę nabycia spółki celowej, realizującej projekt budowy nowych hybrydowych źródeł odnawialnych „Kleczew Solar & Wind”. Inwestycja powstaje w gminie Kleczew w województwie wielkopolskim, a jej łączna moc wyniesie do 334 MW.

Po sfinalizowaniu zarówno inwestycji własnych (rozbudowa PV Wielbark, budowa PV Gryf i PV Żuki), jak też akwizycji (umowy z Greenvolt i Lewandpol Holding) łączna moc zainstalowana źródeł odnawialnych Energi wzrośnie do blisko 990 MW i przekroczy moc zainstalowaną największego obecnie źródła konwencjonalnego zarządzanego przez Energę Wytwarzanie, czyli trzech bloków Elektrowni Ostrołęka B (690 MW).

Ponadto spółka Energa Green Development ma w swoim portfolio projekty fotowoltaiczne typu greenfield o różnym stopniu zaawansowania o łącznej mocy wynoszącej 550 MW. Ok. 180 MW z nich ma być docelowo zrealizowanych w formule cable-pooling, czyli z wykorzystaniem już istniejącego przyłącza, z którego korzysta też inne źródło OZE (farma wiatrowa). Pozwala to na optymalne wykorzystanie dostępnego potencjału przyłączeniowego, ponieważ instalacje fotowoltaiczne i wiatrowe rzadko produkują energię w pełnym wymiarze w tym samym czasie.

Strategiczny kierunek rozwoju

Grupa Energa, w odpowiedzi na zmiany wprowadzone do strategii rozwoju Grupy ORLEN, zaktualizowała w grudniu ub. r. założenia Wieloletniego Planu Inwestycji Strategicznych (WPIS) i Strategicznego Planu Rozwoju (SPR). Rozpisane na lata 2024-2030 dokumenty zakładają znaczący wzrost planowanych nakładów inwestycyjnych.

W perspektywie siedmiu lat spółki Grupy Energa zrealizują inwestycje o łącznej wartości blisko 48 mld w celu intensywnego wzrostu mocy zainstalowanych w OZE oraz dalszego wzrostu sprzedawanej energii elektrycznej pochodzącej z OZE. Realizacja zaktualizowanego planu strategicznego może przynieść wzrost EBITDA Grupy Energa wynoszący dwuipółkrotność wyniku za 2022 r. Prawie 14 mld zł przeznaczone zostanie na rozwój źródeł odnawialnych. Dzięki temu moc zainstalowana w aktywach odnawialnych Grupy Energa wzrosnąć ma do poziomu ok. 3,6 GW do 2030 r.

Źródło: ENERGA SA

Wpis został opublikowany 8 lut 2024 w następujących kategoriach: News, OZE. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.