News » ORLEN z wyższym ratingiem ESG

ORLEN z wyższym ratingiem ESG

6 lut 2024 Możliwość komentowania ORLEN z wyższym ratingiem ESG została wyłączona

Agencja MSCI podwyższyła rating ESG spółki ORLEN do poziomu „A” z poziomu „BBB” . W porównaniu z poprzednią oceną wzrosła punktacja obszarów środowiskowego i społecznego odpowiadających odpowiednio literom „E” i „S” akronimu ESG. Istotną poprawę zauważono w obszarze raportowania emisji oraz planów dekarbonizacyjnych, a także wykorzystywania szans związanych z inwestycjami w transformację energetyczną, wspieraną czystymi technologiami. Po raz kolejny bardzo wysoko oceniono obszar ochrony praw pracowników i BHP.

Poprawa ocen jest efektem wdrożenia licznych rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju. W 2023 r. spółka opublikowała politykę klimatyczną i przyjęła bardziej ambitne cele dekarbonizacyjne. Przygotowano analizę scenariuszy odporności modeli biznesowych na zmiany klimatu, a także powołano Radę ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju oraz Pełnomocnika ds. Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju.

ORLEN, pod koniec 2023 r. przyjął Strategię Zrównoważonego Rozwoju na lata 2024-2030, która kontynuuje realizację strategii opartą o działania w pięciu filarach oraz wskazuje przyjęte cele do 2030 r. m. in. dla dekarbonizacji, zielonej transformacji, adaptacji do zmiany klimatu, ochrony bioróżnorodności, gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki obiegu zamkniętego.

Jeszcze w grudniu 2020 r. ORLEN wyemitował jako pierwszy emitent z Polski 10 tys. obligacji ESG (tzw. ESG linked bonds) o łącznej wartości 1 mld zł i marży na poziomie 90 punktów bazowych w skali roku dla pierwszego okresu odsetkowego. Wysokość marży w kolejnych okresach odsetkowych uzależniona jest od ratingu ESG nadawanego przez agencję MSCI ESG Research Limited.

Źródło: ORLEN SA

Wpis został opublikowany 6 lut 2024 w następujących kategoriach: News, Paliwa dla energetyki. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.