Elektroenergetyka » IEn Państwowym Instytutem Badawczym

IEn Państwowym Instytutem Badawczym

28 lis 2023 Możliwość komentowania IEn Państwowym Instytutem Badawczym została wyłączona

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2023 r. nadano Instytutowi Energetyki status Państwowego Instytutu Badawczego.

Do zadań Instytutu Energetyki – Państwowego Instytutu Badawczego, szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, których wykonywanie jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i publicznego oraz ochrony środowiska, wykonywanych w sposób ciągły należy:

  • dostarczanie podstaw merytorycznych do prowadzenia procesu decyzyjnego w organach administracji państwowej, w tym zwłaszcza w obszarze prognozowania rozwoju elektroenergetyki w kraju i w ramach współpracy międzynarodowej;
  • działanie na rzecz wzrostu bezpieczeństwa energetycznego i publicznego;
  • identyfikacja i zmniejszanie zagrożeń środowiska naturalnego związanych z działalnością elektroenergetyki zawodowej i przemysłowej oraz przemysłu pracującego na rzecz sektora elektroenergetyki, a także logistyka związana z działalnością prowadzoną przez ten sektor z uwzględnieniem problemów eksploatacyjnych urządzeń;
  • monitoring i prognozowanie trwałości oraz niezawodności funkcjonowania urządzeń oraz systemu elektroenergetycznego, których awarie mogą stwarzać zagrożenie publiczne;
  • koordynacja strategicznych programów badawczych służących modernizacji infrastruktury energetycznej Polski w obszarze wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej i cieplnej;
  • realizacja prac rozwojowych, wdrożeniowych i innowacyjnych oraz wykonywanie analiz w zakresie rozwoju elektroenergetyki oraz wykorzystania nowych technologii w energetyce;
  • doskonalenie metod badań naukowych i prac rozwojowych.

– Dzisiaj dołączamy do elity polskich instytutów badawczych. To potwierdzenie pozycji i roli jaką Instytut Energetyki już od 70 lat odgrywa, działając na rzecz energetyki i powiązanych gałęzi gospodarki, w kraju i na świecie. Przed krajową energetyką w tej i kolejnych dekadach szereg wyzwań, a transformacja wymaga kompleksowych działań i zaangażowania wszystkich interesariuszy. Jako PIB będziemy w te działania włączeni jeszcze mocniej, angażując nasze unikalne zasoby kadrowe, rozwijane w IEn technologie, doświadczenie, wiedzę ekspercką i infrastrukturę. Ta zmiana nie byłaby możliwa gdyby nie wsparcie nadzorującego nas Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w szczególności Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej – mówi prof. Jakub Kupecki, Dyrektor IEn.

Powołany uchwałą Rady Ministrów nr 815/53 z dnia 2 listopada 1953 r. jako jednostka badawczo-rozwojowa, Instytut Energetyki obok poszukiwania i wdrażania nowych rozwiązań technologicznych, wykonywania ekspertyz i świadczeń usług badawczych w obszarze energetyki, obejmuje zadania szczególnie ważne dla planowania i realizacji polityki państwa, w tym dotyczące opracowywania i opiniowania standardów w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa technicznego, energetycznego oraz zadania z zakresu monitoringu i zapobiegania skutkom zjawisk i wydarzeń mogących stwarzać zagrożenie publiczne.

Nadrzędnym celem tych działań jest troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo energetyczne oraz priorytety polityki energetycznej Polski i Unii Europejskiej, odgrywające istotną rolę w kształtowaniu kierunków działań Instytutu. W perspektywie dokonującej się w Polsce transformacji energetycznej, dynamicznie zmieniającego się otoczenia geopolitycznego, agresji rosyjskiej na Ukrainę oraz potencjalnego zagrożenia na polskiej infrastruktury elektroenergetycznej, niezwykle istotnym staje się wsparcie funkcjonowania państwa poprzez wykorzystanie potencjału badawczego, eksperckiego i infrastrukturalnego Instytutu.

Zatrudniający ok. 400 osób Instytut Energetyki jest największym w Polsce ośrodkiem prowadzącym prace badawcze, rozwojowe, wdrożeniowe i eksperckie, wykonującym pomiary, badania, testy, opracowania i analizy w zakresie technologii generacji, przesyłu, dystrybucji i użytkowania energii. Jest jedynym w Polsce ośrodkiem badawczym mogącym pokryć swoimi działaniami tak szeroki zakres problematyki bezpieczeństwa energetycznego.

Źródło: Instytut Energetyki – Państwowy Instytut Badawczy

Wpis został opublikowany 28 lis 2023 w następujących kategoriach: Elektroenergetyka, News. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.