News » Wiceminister Ireneusz Zyska wziął udział w European Hydrogen Week

Wiceminister Ireneusz Zyska wziął udział w European Hydrogen Week

21 lis 2023 Możliwość komentowania Wiceminister Ireneusz Zyska wziął udział w European Hydrogen Week została wyłączona

20-24 listopada 2023 r. w Brukseli trwa European Hydrogen Week z udziałem przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i Wiceprzewodniczącego Maroša Šefčoviča. W konferencji wysokiego szczebla otwierającej wydarzenie wziął udział Wiceminister Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska toczą się nieprzerwanie prace zmierzające do uchwalenia przepisów, które będą sprzyjać rozwojowi gospodarki wodorowej. Polska jest w ścisłej europejskiej czołówce, prezentując kompleksowe regulacje prawne w tym zakresie.

– Stanowiący część tzw. Konstytucji dla wodoru projekt nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw został pozytywnie przyjęte przez interesariuszy gospodarki wodorowej w Polsce, co jest znakomitym prognostykiem na przyszłość. Jest prawdopodobne, że projekt wejdzie w życie już w 2024 r., będąc w dużej mierze spójnym w swoim kształcie z treścią rewizji dyrektywy gazowej i rozporządzenia gazowego – podkreśla Wiceminister Ireneusz Zyska.

– Polska ma dzisiaj zbudowane mocne fundamenty pod budowę gospodarki wodorowej oraz dysponuje odpowiednim zapleczem naukowym i technicznym, aby być producentem i dostawcą „zielonych” technologii wodorowych. Najbliższe lata pokażą, że będziemy w czołówce europejskiego peletonu o prymat w tym kluczowym obszarze – dodaje Pełnomocnik Rządu ds. OZE.

Polska chce dążyć do pozostania jednym z liderów europejskiego ekosystemu gospodarki wodorowej budowanej w oparciu o zeroemisyjne technologie i produkcję wodoru odnawialnego. Przyjęta przez rząd 2 listopada 2021 r. „Polska Strategia Wodorowa do 2030 r. z perspektywą do roku 2040” (PSW), była krokiem milowym dla akceleracji rynku wodoru w Polsce. Już teraz w Polsce działa osiem dolin wodorowych, podczas gdy w PSW zaplanowano powstanie przynajmniej pięć inicjatyw tego typu do 2023 r. To właśnie w dolinach wodorowych będą prowadzone projekty B+R+I oraz projekty inwestycyjne, które przyczynią się do współpracy pomiędzy lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi interesariuszami. Rolę dolin wodorowych docenia już sam rynek, który często pierwszy wychodzi z inicjatywą stworzenia kolejnych takich ekosystemów.

14 października 2021 r. zostało zawarte „Porozumienia sektorowego na rzecz budowy gospodarki wodorowej” – pierwsza tego typu inicjatywa w Europie. Aktualnie sygnatariuszami Porozumienia jest 255 podmiotów: przedstawiciele administracji rządowej, przedsiębiorcy w tym przemysł, świat nauki oraz jednostki otoczenia biznesu. Podstawowym celem Porozumienia jest rozwój nowego sektora gospodarki, prowadzony ze szczególnym naciskiem na wzrost local content – polskiego wkładu, począwszy od technologii, przez ich wdrożenie i komercjalizację, do budowy innowacyjnego przemysłu oraz łańcucha wartości, w którym polskie firmy będą miały silną pozycję rynkową.

European Hydrogen Week to coroczne wydarzenie, organizowane przez Hydrogen Europe, Komisję Europejską i Clean Hydrogen Partnership, które gromadzi cały sektor wodoru w jednym miejscu na tygodniowej konferencji.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 

Wpis został opublikowany 21 lis 2023 w następujących kategoriach: News, Paliwa dla energetyki. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.