News » Podsumowanie działalności TGE w październiku 2023 r.

Podsumowanie działalności TGE w październiku 2023 r.

6 lis 2023 Możliwość komentowania Podsumowanie działalności TGE w październiku 2023 r. została wyłączona

W październiku miały miejsce wzrosty obrotów energią elektryczną na TGE – zarówno na rynku spot, jak i terminowym. W ujęciu miesięcznym łączne obroty tym towarem wzrosły o 4,9%, zaś rok do roku aż o 70,7%. 

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w październiku 2023 r. 13 721 898 MWh, co oznacza wzrost o 70,7% w stosunku do października 2022 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w październiku br. na poziomie 458,76 zł/MWh i jest to spadek o 72,03 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w 2024 r. (BASE_Y-24) wyniosła w październiku 2023 r. 600,13 zł/MWh, co stanowi spadek o 29,07 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu we wrześniu br.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w październiku 2023 r. transakcje o wolumenie 10 465 822 MWh, co stanowi wzrost r/r o 0,9%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 208,91 zł/MWh i jest o 30,81 zł/MWh wyższa względem miesiąca poprzedniego. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w 2024 r. (GAS_BASE_Y-24) wyniosła w październiku br. 251,45 zł/MWh, czyli o 7,03 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu we wrześniu br.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w październiku 2023 r. na poziomie 1 234 262 MWh, co stanowi spadek r/r o 1,7%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 47,03 zł/MWh i jest to spadek o 19,21 zł/MWh względem września 2023 r.

Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrosły w październiku 2023 r. o 32,6% r/r, do poziomu 7 674 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 075,30 zł/toe, co oznacza spadek względem września br. o 4,33 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia

Obroty gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły w październiku 2023 r. 3 259 015 MWh, co oznacza wzrost o 2,3% r/r. Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 24,66 zł/MWh i stanowi to wzrost o 8,13 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Towary rolno-spożywcze

W październiku 2023 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.

Załącznik do Informacji prasowej

Podsumowanie działalności TGE w październiku 2023 r. 

Energia elektryczna Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM 13 721 898 13 086 615 8 038 795
RDB (RTG) 338 019 287 805 160 238
RDN (RTG) 5 261 424 5 158 678 2 405 140
RTPE (OTF) 8 122 455 7 640 132 5 473 417

 

Gaz ziemny Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM 10 465 822 10 639 384 10 375 035
RDBg (RTG) 354 518 169 122 381 325
RDNg (RTG) 1 085 491 914 472 1 826 489
RTPG (OTF) 9 025 813 9 555 790 8 167 221

 

Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZE Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM 1 234 262 1 614 520 1 256 234
zielone certyfikaty 1 194 707 1 570 630 1 227 993
sesje RPM (RTG) 329 547 325 956 341 171
sesje RTPM (OTF) 0 0 0
TP na RPM (RTG) 865 160 1 244 674 886 822
błękitne certyfikaty 39 555 43 890 28 241
sesje RPM (RTG) 25 915 31 868 22 954
TP na RPM (RTG) 13 640 12 022 5 287

 

Prawa majątkowe dla efektywności energetycznej Wolumen miesięczny
(toe)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(toe)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(toe)
RAZEM 7 674 7 483 5 789
sesje RPM (RTG) 7 672 7 481 5 789
TP na RPM (RTG) 2 2 0

 

Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej Wolumen miesięczny
(MWh)
Wolumen
w miesiącu poprzednim (MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM 3 259 015 1 584 740 3 187 241
OZE 3 259 015 1 584 740 3 187 241
kogeneracja 0 0 0

 

Towarowy rolno-
-spożywcze
Wolumen miesięczny
(t)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(t)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(t)
RAZEM 0 0 0
pszenica klasy A 0 0 0
pszenica klasy B 0 0 0
pszenica klasy C 0 0 0
żyto klasy B 0 0 0
żyto klasy C 0 0 0
kukurydza klasy A 0 0 0
rzepak klasy A 0 0 0

Źródło: TOWAROWA GIEŁDA ENERGII S.A.

Wpis został opublikowany 6 lis 2023 w następujących kategoriach: News, Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.