News » Minister Waldemar Buda: Kolejna runda pomocy dla firm energochłoonych ruszyła 25 października

Minister Waldemar Buda: Kolejna runda pomocy dla firm energochłoonych ruszyła 25 października

25 paź 2023 Możliwość komentowania Minister Waldemar Buda: Kolejna runda pomocy dla firm energochłoonych ruszyła 25 października została wyłączona

5,5 mld zł – to budżet kolejnego rządowego programu dla branży energochłonnej. Tym razem do pomocy uprawnionych jest ok. 3 tys. przedsiębiorstw. Nabór wniosków został uruchomiony 25 października br.

Program „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”, na podstawie którego będą wypłacane środki, został 13 października br. przyjęty przez rząd.

– Po ponad dwóch miesiącach Komisja Europejska w końcu notyfikowała przygotowaną przez nas nową rundę pomocy dla firm energochłonnych. To bardzo ważna pomoc, bo choć rynkowe ceny energii spadają, to wiele firm związanych jest kontraktami długoterminowymi, a te bazują na cenach z zeszłego  roku. Naszym wsparciem zapewniamy branżom energochłonnym ciągłość produkcji, a załodze stabilność zatrudnienia – wskazuje Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda.

Pomoc podstawowa i zwiększona

O pomoc będą mogły wnioskować firmy energochłonne z sektorów: wydobywczego oraz przetwórstwa przemysłowego. Do udziału w programie uprawnionych jest ok. 3 tys. firm. To przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność w Polsce. Będą mogli ubiegać się o pomoc podstawową albo zwiększoną.

Do uzyskania pomocy podstawowej uprawnione będą wszystkie firmy energochłonne, które przeważającą działalność prowadzą w sekcji B lub C PKD. Za energochłonne uznane zostaną te firmy, których koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2021 r. wyniosły nie mniej niż 3% wartości produkcji sprzedanej. Kwota pomocy podstawowej wynosi 50% kosztów kwalifikowanych do 4 mln euro, liczone łącznie dla wszystkich przedsiębiorstw powiązanych zarejestrowanych w Polsce.

Z pomocy zwiększonej będą mogły skorzystać firmy, które spełniają dodatkowe warunki:

  • Prowadzenie przeważającej działalności w branżach określonych przez KE jako szczególnie narażone na utratę konkurencyjności.
  • Odnotowanie w 2023 r. ujemnego wyniku finansowego EBITDA lub spadku tego wskaźnika o 40% względem 2021 r.
  • Przedstawienie do końca I kwartału 2024 r. przez wnioskodawcę planu zwiększenia efektywności energetycznej, którego koszty realizacji wyniosą co najmniej 30% otrzymanej pomocy.

Nabory wniosków

Pomocy firmom udzieli minister rozwoju i technologii, a operatorem programu jest NFOŚiGW.

Pomoc podstawowa będzie wypłacana w dwóch turach – za pierwsze i za drugie półrocze 2023 r. w formie refundacji, zaś pomoc zwiększona w formie zaliczki za cały 2023 r.

Pierwszy nabór wystartował 25 października br. (potrwa do 8 listopada br.), a drugi ruszy w lutym 2024 r. Wnioski o pomoc będzie można składać elektronicznie poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie, dostępny pod adresem gwd.nfosigw.gov.pl/.

Pierwsza runda wsparcia

W marcu tego roku dzięki Programowi na 2022 r., finansową pomoc otrzymały 194 firmy na łączną sumę ponad 2,3 mld zł.

Więcej informacji

https://www.gov.pl/web/nfosigw/ogloszenia

https://www.gov.pl/web/nfosigw/generator-wnioskow-o-dofinansowanie

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Wpis został opublikowany 25 paź 2023 w następujących kategoriach: News, Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.