Ciepłownictwo

Port Czystej Energii – Czerwiec 2023 r. – podsumowanie miesiąca

W Porcie Czystej Energii cały czas trwają intensywne prace, nikt nie zwalnia tempa. Każdego dnia na placu budowy jest nawet 350 pracowników przeróżnych branż. W minionym miesiącu zostały zamontowane kolejne ważne urządzenia technologiczne: silosy popiołów i prescrubber do oczyszczania spalin. Zakończono prace nad skraplaczem powietrznym, podłączono kanał parowy do turbiny. Kontynuowano intensywne prace izolacyjne i zamykane są kolejne obiekty.

W czerwcu trwał montaż 18 m prescrubbera, którego zadaniem będzie oczyszczanie spalin. Zamontowano również silosy popiołów, czyli dwa zbiorniki, w których osobno składowane są produkty w postaci pyłów i popiołów lotnych pozostałych po procesie spalania oraz pyłów i produktów reakcji procesów oczyszczania spalin wychwyconych przez filtr workowy.

Montaż silosa popiołów

Trwały równolegle intensywne prace w obrębie turbozespołu. Do turbiny przyłączono kanał pary; wykonano na niej poprawki antykorozyjne, przeprowadzono płukanie hydrauliki, zamontowano rurociągi olejowe. Turbina została pomalowana. O tym, jak działa turbozespół w Porcie Czystej Energii, przygotowaliśmy film, warto go zobaczyć (tutaj). 

Turbozespół

Zakończono prace w skraplaczu powietrznym, który określamy też jako kondensator chłodzony powietrzem. Jest to urządzenie będące elementem systemu wodno-parowego instalacji. Jest on odpowiedzialny za skroplenie rozprężonej pary wodnej wyprowadzanej z wylotu turbiny. Para po skropleniu staje się kondensatem, który będzie zawracany i używany ponownie w obiegu cieplnym procesu technologicznego.

Skraplacz powietrzny

Na hali kotła zamontowano dach, wnoszono też ściany budynku i niebawem hala zostanie zamknięta. W budynku bunkra rozpoczęto prace nad dachem oraz zamontowano bramy do zsypów, które są również bramami przeciwpożarowymi.

Bramy w bunkrze

W czerwcu 2023 r. na budowie Portu Czystej Energii wykonano następujące roboty architektoniczno-konstrukcyjne i wykończeniowe:

 • Budynek obsługowy – zmodyfikowano cokoły w pomieszczeniu; kontynuowano montaż zawiesi i stelażu sufitu podwieszanego, kontynuowano wykonywanie suchej zabudowy, gładzi i podłóg podniesionych oraz układanie płytek, wykonano montaż drzwi stalowych.
 • Budynek administracyjny – rozpoczęto montaż okien oraz prace murarskie na elewacji, wykonano izolację fundamentów.
 • Budynek waloryzacji żużla – wykonano montaż paneli elewacyjnych.
 • Budynek kotłowni – wykonano podlewki pod konstrukcjami stalowymi, kontynuowano montaż płytek elewacyjnych oraz obróbek blacharskich, wykonano montaż blachy trapezowej na dachu części wysokiej, kontynuowano montaż konstrukcji stalowej, rozpoczęto montaż ścian murowanych.
 • Budynek bunkra – kontynuowano montaż płyt elewacyjnych oraz obróbek blacharskich, wykonano montaż blachy trapezowej na dachu, zakończono montaż drabin.
 • Budynek przygotowania próbek odpadów – wykonano izolację fundamentów.
 • Budynek garażu – wykonywano podlewki pod konstrukcjami stalowymi, zakończono montaż obróbek blacharskich na attyce, zakończono prace dekarskie na dachu.
 • Hala rozładunkowa – wykonywano podlewki pod konstrukcjami stalowymi, zakończono montaż obróbek blacharskich na attyce, prace dekarskie na dachu oraz montaż ścian murowanych.
 • Budynek elektryczny i sprężarkowni –  wznowiono prace dekarskie na dachu.
 • Stacja transformatorowa – wykonywano podlewki pod konstrukcjami stalowymi.
 • Wiata na odpady – zakończono montaż konstrukcji stalowej i blachy trapezowej.
 • Budynek wag i portiernia – wykonano izolację fundamentów.

Kontynuowano również prace:

 • elektryczne i teletechniczne –  obrobiono studnie kablowe przy budynku administracyjnym, obsługowym oraz elektrycznym i sprężarkowni; wciągnięto, zarobiono i podłączono głowice kablowe na kablu średniego napięcia; zarobiono i podłączono kabel wysokiego napięcia na terenie stacji GPO i GPZ Kowale;  wdmuchnięto światłowód pomiędzy stacjami GPO i GPZ Kowale oraz wprowadzono go do przełącznicy na terenie GPZ Kowale; podłączono szafki elektryczne obwodów wtórnych na terenie stacji GPO na terenie zakładu, wykonywano instalacje odgromowe na garażu, hali rozładunkowej, budynku turbiny i generatora oraz budynku administracyjnym; skręcano złącza kontrolne na elewacji, łączące zwody instalacji odgromowej z uziemieniem otokowym, montowano i podłączano szafki elektryczne oraz rozdzielnice; trwały prace w pomieszczeniu rozdzielnic w budynku elektrycznym i sprężarkowni, montowano rozdzielnice, zestawy gniazd technologicznych i oprawy oświetleniowe, montowano urządzenia systemu przeciwpożarowego, trwały prace związane z montażem instalacji elektrycznej w garażu.
 • sanitarne (wewnętrzne i zewnętrzne) – wykonano prace montażowe instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacyjnej na dachu budynku elektrycznego i sprężarkowni; wykonano montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku obsługowym od kondygnacji 2; prowadzono prace montażowe instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku administracyjnym (szacht przy klatce schodowej, wszystkie kondygnacje oraz dach); wykonano kanalizację deszczową w budynku administracyjnym (wewnętrzne piony odwodnienia dachu oraz instalacje ciepła technologicznego i instalacji c.o.), wykonano prace montażowe rurociągu ciepłowniczego na odcinku na estakadzie między napowietrzną komorą ciepłowniczą a budynkiem turbiny i generatora; przeprowadzono regulację studni instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w drodze nr 1 w koordynacji z branżą drogową.

Prace w zakresie branży technologicznej:

 • Montaż konstrukcji wsporczej skraplacza spalin.
 • Prace wykończeniowe instalacji SCR.
 • Prace wykończeniowe na kanałach spalin pomiędzy filtrem workowym a SCR.
 • Montaż kanałów spalin pomiędzy SCR a wentylatorem spalin.
 • Rozpoczęcie montażu kanałów spalin za wentylatorem spalin.
 • Prace wykończeniowe kanału spalin pomiędzy kotłem a absorberem rozpyłowym.
 • Montaż tłumików za zaworami bezpieczeństwa w zakresie kotła.
 • Montaż instalacji dozowania reagentów pod silosami reagentów.
 • Montaż podestów w obrębie filtra workowego.
 • Montaż belek wciągnikowych palników olejowych.
 • Prace izolacyjne na kotle – strop, ściany, leje.
 • Prace izolacyjne na układzie oczyszczania spalin – absorberze rozpyłowym, na filtrze workowym.
 • Prace izolacyjne na kanałach powietrza wtórnego, na kanałach spalin, na kanałach recyrkulacji spalin, na silosach popiołów, na wymiennikach ciepłowniczych, na podgrzewaczu powietrza pierwotnego.
 • Zakończone prace montażowe kanału pary pomiędzy turbiną a skraplaczem powietrznym.
 • Zakończone prace montażowe skraplacza powietrznego.
 • Dostawa oraz montaż silosów popiołów.
 • Dostawa oraz montaż skraplacza spalin.
 • Dostawa i montaż prescrubbera.
 • Posadowienie wentylatora spalin.
 • Montaż rurociągów transportu pneumatycznego.
 • Montaż bram pożarowych lejów rozładowczych bunkra.
 • Montaż instalacji ppoż w zakresie pomieszczenia rozdrabniarki,  leja rozdrabniarki, leja zasypowego kotła, bram bunkra, głównego kolektora, a także w zakresie gaszenia turbiny, instalacji SUG oraz instalacji SSP.
 • Rozpoczęte próby ciśnieniowe instalacji rurociągowych.
 • Kontynuacja montażu rurociągów sprężonego powietrza, kondensatu, wody zasilającej,  wody chłodzącej,  pary świeżej, pary niskoprężnej, wody demineralizowanej.

Efekty wszystkich prac na terenie Portu Czystej Energii można zobaczyć na rzutach budowy w trójwymiarowym modelu BIM. Na zielono zaznaczono wykonane już elementy.

Postępy prac na budowie w czerwcu, jak co miesiąc, zrelacjonowaliśmy na filmie poklatkowym timelapse.

W lipcu 2023 r. przewidywane są dalsze prace wykończeniowe na wielu odcinkach budowy oraz montaż skraplacza spalin, kanałów spalin i rurociągów. Cały czas trwają intensywne prace izolacyjne zamontowanych urządzeń.

Źródło: Port Czystej Energii Sp. z o.o.

Działy

Reklama