Elektroenergetyka

Polskie doświadczenia w budowaniu suwerenności energetycznej na Polsko-Niemieckim Forum Transformacji Energetycznej

4 kwietnia 2023 r. w Warszawie odbyło się I Polsko-Niemieckie Forum Transformacji Energetycznej. Forum stanowiło istotną okazję do dyskusji dla polskich i niemieckich przedstawicieli polityki, gospodarki i społeczeństwa na temat transformacji energetycznej w obu krajach. Jako przedstawiciel rządu, na Forum pojawił się Wiceminister Klimatu i Środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński.

– Aktualna sytuacja międzynarodowa wpływa na wiele aspektów związanych z polityką energetyczną. Suwerenność energetyczna jest dla nas priorytetem. Dlatego szczególnym elementem było zapewnienie szybkiego uniezależnienia krajowej gospodarki od importowanych rosyjskich paliw kopalnych. Konieczna jest dalsza dywersyfikacja dostaw i zapewnienie alternatyw dla ropy naftowej i gazu ziemnego – powiedział podczas inauguracji Forum Wiceminister GuibourgéCzetwertyński.

Na tegorocznym Forum omówione zostały aktualne priorytety w polityce energetycznej Niemiec i Polski oraz ich wkład w zwiększenie niezależności Europy. W centrum uwagi znalazł się również aspekt bezpieczeństwa dostaw. Ponadto przedstawione zostały innowacyjne instrumenty i modele biznesowe służące dekarbonizacji dostaw ciepła w obu krajach.

– W ciągu ostatnich kilku lat nasz sektor energetyczny przeszedł głęboką transformację związaną ze zmniejszeniem udziału energetyki opartej na węglu na rzecz nowych technologii, w szczególności energetyki odnawialnej. Przykładowo, do końca 2022 r. moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce osiągnęła około 12 GW, a moc zainstalowana w OZE zbliża się do 23 GW – dodał Wiceszef Resortu Klimatu i Środowiska.

Po inauguracji miało miejsce spotkanie Wiceministra GuibourgéCzetwertyńskiego z panią Jennifer Morgan, Sekretarz Stanu i specjalną przedstawicielką Niemiec ds. międzynarodowej polityki klimatycznej w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych Niemiec. Rozmowa dotyczyła perspektyw i wyzwań w kwestii transformacji energetycznej.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama