Technologie

Połączenie nie jest celem samym w sobie. Inauguracja Łukasiewicz – GIT

Więcej możliwości, mniej formalności oraz bardziej efektywna współpraca. Wczoraj w Gliwicach zainaugurowaliśmy działalność Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego, który powstał z połączenia Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza, Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa oraz Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL.

Blisko 400 uczestników wydarzenia, w tym posłowie, samorządowcy oraz rektorzy uczelni, wzięło udział w inauguracji działalności Łukasiewicz – GIT. Sieć Badawczą Łukasiewicz reprezentowali: Prezes Andrzej Dybczyński, Wiceprezesi oraz dyrektorzy instytutów.

Andrzej Dybczyński, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz: Łącząc trzy górnośląskie instytuty w jedną silną jednostkę, wchodzimy w bardzo ważny etap zmiany w Łukasiewiczu. To połączenie nie jest – rzecz jasna – celem samym w sobie, ale ma nam umożliwiać realizację dwóch strategicznych zamierzeń. Pierwszym jest uruchomienie kilku wieloletnich, strategicznych i interdyscyplinarnych programów badawczych, realizowanych wspólnie przez kilka instytutów. Drugim jest maksymalne umiędzynarodowienie Łukasiewicza. Aby realizować te cele, potrzebujemy bardzo silnych jednostek. Od nowego instytutu oczekujemy budowy takiego właśnie środowiska – zdolnego do międzynarodowej współpracy przy realizacji poważnych i wymagających projektów badawczych.

W dyskusji dotyczącej potencjału nowego instytutu wzięli udział rektor Politechniki Śląskiej – prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz – dr Andrzej Dybczyński, Dyrektor Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego – Adam Zieliński, dr hab. Joanna Wojewoda – Budka, Dyrektor Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN oraz Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – dr Janusz Michałek.

Uczestnicy debaty rozmawiali o potencjale regionu w zakresie przedsięwzięć z zakresu B+R, możliwościach rozwoju Centrów Badawczych Łukasiewicz – GIT, a także o potencjale transferu technologii w regionie. Województwo śląskie jest bowiem jednym z największych w Polsce skupisk branży motoryzacyjnej. Omówiono także możliwości współpracy instytutów badawczych z branżą hutniczą.

Łukasiewicz – GIT z nowymi kompetencjami

Dyrektorzy i pracownicy instytutów Łukasiewicza funkcjonujących na Górnym Śląsku dostrzegli potencjalne korzyści ze wspólnych, interdyscyplinarnych zespołów badawczych oraz optymalizacji kosztów.  Zaowocowało to wnioskiem o integrację prowadzącym do stworzenia w ich miejsce jednego podmiotu. Dzięki pozytywnej decyzji Rady Łukasiewicza 1 stycznia powstał Łukasiewicz – GIT.

Z wystąpień przedstawicieli regionu oraz wiceministra nauki i edukacji Wojciecha Murdzka, Pełnomocnika Rządu ds. reformy funkcjonowania instytutów badawczych, płynęła jedna myśl – nowa jednostka naukowa ułatwi współpracę pracowników instytutu oraz pozwoli realizować zdecydowanie ambitniejsze projekty.

Obecnie Łukasiewicz – GIT zatrudnia prawie 300 osób, które są ekspertami w różnych dziedzinach. Efektywne zorganizowanie ich pracy to główne zadanie dla dyrektora Adama Zielińskiego. Połączenie instytutów daje szansę na tworzenie grup projektowych, złożonych z pracowników różnych działów, którzy zajmują się innymi aspektami tych samych zagadnień, np. energetyki jądrowej, materiałów dla przemysłu kosmicznego czy druku 3D.

Łukasiewicz – GIT będzie pracować nad innowacjami w czterech centrach badawczych w takich dziedzinach jak: badania materiałów, technologie metalurgiczne, spawalnictwo oraz napędy i maszyny elektryczne. Kompetencje naszych naukowców oraz zaawansowana infrastruktura badawcza przyczynią się do intensywnego rozwoju i opracowania kompleksowej oferty dla takich sektorów jak: energetyka, transport czy sektor obronny, które wpisują się w strategiczne obszary działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz i są kluczowe dla gospodarki i bezpieczeństwa Polski. Przemysł lotniczy i kosmiczny to obszary badań nowego instytutu, które będą szczególnie intensywnie się rozwijać. Te dziedziny gospodarki w połączeniu z technologiami przyrostowymi (druk 3D), stanowiącymi ogniwa szeroko pojętej transformacji cyfrowej, będą szczególnie rozwijane w Łukasiewicz – GIT.

Nowa strategia Łukasiewicza

W ramach tworzonej strategii rozwoju Sieci Badawczej Łukasiewicz planowane jest uruchomienie kilku strategicznych, długofalowych programów badawczych, dlatego priorytetem będzie inwestycja sił, środków i energii wielu osób, a także odpowiednia infrastruktura. Łukasiewicz dąży do wprowadzania technologii i rozwiązań światowej klasy. Nasze instytuty planują tworzyć laboratoria badawcze tam, gdzie działają firmy wysokich technologii. Profesjonalna infrastruktura i inwestycja w najlepsze kadry, poprzez przyciąganie kolejnych talentów, a także realizacja projektów z topowymi partnerami z zagranicy to kurs Łukasiewicza na najbliższe lata.

Źródło: Centrum Łukasiewicz

Działy

Reklama