Elektroenergetyka

Elektrownia Dolna Odra z najlepszymi w Polsce wskaźnikami dyspozycyjności i awaryjności w 2022 r.

Elektrownia Dolna Odra należąca do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE uznana została przez Agencję Rynku Energii za najbardziej dyspozycyjną i najmniej awaryjną spośród wszystkich elektrowni w Polsce z blokami energetycznymi o mocach 200-299,9 MW na węgiel kamienny.

Przeprowadzona przez Agencję Rynku Energii analiza obejmowała m.in. weryfikację wskaźnika dyspozycyjności (AF) i awaryjności (FOR) Elektrowni Dolna Odra w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. Wskaźnik dyspozycyjności zachodniopomorskiej elektrowni w badanym okresie wyniósł 90,43% i jest najwyższy spośród wskaźników pozostałych elektrowni na węgiel kamienny z blokami energetycznymi o podobnych parametrach. Elektrownia Dolna Odra w tym czasie osiągnęła wskaźnik awaryjności na poziomie 1,51%, najmniejszy spośród wszystkich weryfikowanych elektrowni, stając się tym samym najmniej awaryjnym krajowym wytwórcą energii elektrycznej.

– Tak dobre wyniki nie byłyby możliwe do osiągnięcia bez wykwalifikowanych pracowników a także bez stosowanych w Elektrowni Dolna Odra najnowocześniejszych technologii. Dzięki na bieżąco realizowanym inwestycjom utrzymaniowym, nasze bloki energetyczne cechują się wysoką dyspozycyjnością do produkcji energii, co w praktyce oznacza, że w każdym momencie są w stanie dostarczyć do systemu tyle energii, ile aktualnie potrzebuje operator systemu przesyłowego. Wysoka dyspozycyjność i niska awaryjność sprawiają,
że Elektrownia Dolna Odra jest jednym z najważniejszych producentów energii elektrycznej w Polsce – podsumował Sylwester Chruszcz, Dyrektor Elektrowni Dolna Odra.

Elektrownia Dolna Odra jest największym producentem energii na Pomorzu Zachodnim a także jednym z największych przedsiębiorstw w regionie. Jako jedyny systemowy wytwórca energii elektrycznej dla północno-zachodniej części Polski, odgrywa kluczową rolę w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Jest także producentem ciepła dla lokalnych odbiorców przemysłowych. Obecnie Elektrownia Dolna Odra dysponuje czterema blokami energetycznymi o łącznej osiągalnej mocy elektrycznej 900 MWe i cieplnej 91,15 MWt, i pełni funkcję jednostki must run, co oznacza, że jej praca wymuszona jest względami bezpieczeństwa sieciowego. Układy technologiczne elektrowni przystosowane są do świadczenia pełnego pakietu usług systemowych na rzecz Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Źródło: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Działy

Reklama