News » Gaz zakładnikiem geopolityki – premiera raportu DISE 19.01.2023 r.

Gaz zakładnikiem geopolityki – premiera raportu DISE 19.01.2023 r.

12 sty 2023 Możliwość komentowania Gaz zakładnikiem geopolityki – premiera raportu DISE 19.01.2023 r. została wyłączona

W obliczu wojny w Ukrainie oraz mając na uwadze fakt, że wciąż ponad 70% energii elektrycznej w Polsce pochodzi z węgla, problematyka wykorzystania gazu jako paliwa przejściowego w energetyce jest dziś tematem niezwykle palącym. Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych (DISE) we współpracy z ekspertami z obszaru rynków gazu i geopolityki postanowił podjąć ważny i aktualny temat kryzysu dotykającego rynki gazu i szerzej sektor energetyki w Europie w kontekście czynników geopolitycznych. Już 19 stycznia odbędzie się premiera raportu „Gaz zakładnikiem geopolityki”, który odpowiada na pytania dotyczące perspektyw wykorzystywania gazu ziemnego na cele energetyczne Polski i Europy.

W ostatnim czasie doświadczamy ogromnej zmiany na rynkach energii wywołanej globalnym kryzysem energetycznym, który jest następstwem napaści Rosji na Ukrainę i wykorzystania przez agresora  wieloletniej dominacji rosyjskiej ropy naftowej i gazu na rynkach europejskich do szantażu energetycznego wobec państw Unii Europejskiej. Trwający wciąż w Europie kryzys energetyczny spowodował zmianę sposobu postrzegania surowców energetycznych, a w szczególności gazu ziemnego, jako towaru poddanego jedynie grze rynkowej i wymusił uwzględnienie w strategiach energetycznych krajów UE czynników geopolitycznych wpływających istotnie na dostępność i ceny tego paliwa.

Czy gaz z Rosji da się zastąpić dostawami z innych kierunków? Jak będzie wyglądała luka gazowa dla Europy w przypadku zablokowania dostaw rosyjskiego gazu i braku jakichkolwiek środków zaradczych? Czy w zmienionych realiach zasadne jest dalsze wykorzystanie gazu ziemnego jako paliwa pomostowego w procesie transformacji energetycznej? Jaki będzie udział gazu ziemnego w produkcji energii elektrycznej w Polsce w perspektywie dekady? I wreszcie co z paradygmatem klimatycznym i wynikającą z niego walką z emisyjnością gospodarki?

Na te oraz wiele innych pytań odpowiedzą eksperci podczas premiery raportu DISE „Gaz zakładnikiem geopolityki. Wykorzystanie gazu ziemnego na cele energetyczne w Unii Europejskiej w aspekcie oddziaływania czynników geopolitycznych” – 19 stycznia 2023 r. w Centrum Prasowym PAP (ul. Bracka 6/8) o godz. 10.00.

Po premierze i zaprezentowaniu kluczowych wniosków z raportu odbędzie się debata ekspercka z udziałem Prezesa URE, przedstawicieli Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Towarowej  Giełdy Energii, European Climate Foundation, Ember Climate oraz PKN Orlen.

Aktualny kryzys dotykający rynki gazu i cały sektor energetyczny w Europie, jest zjawiskiem wywołanym i napędzanym przez czynniki geopolityczne, których przyszłość jest wciąż zatrważająco niepewna i stawia wiele znaków zapytania. Dlatego konieczna jest weryfikacja przyjętych w tym zakresie założeń w polityce klimatycznej UE i politykach energetycznych państw członkowskich. Raport DISE jest pierwszym na naszym rynku, kompleksowym opracowaniem, które całościowo podejmuje tematykę wpływu czynników geopolitycznych na gospodarkę energetyczną Unii Europejskiej oraz wskazuje możliwości doraźnej zamiany rosyjskiego gazu na gaz pochodzący z alternatywnych źródeł – mówi Remigiusz Nowakowski, Prezes Zarządu, Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych.

W celu określenia perspektywy zbilansowania rynków gazu Unii Europejskiej w raporcie poddano dogłębnej analizie alternatywne wobec Rosji źródła dostaw gazu do UE, w szczególności z regionów Europy, Ameryki Północnej i Karaibów, Zatoki Perskiej, Afryki, regionu kaspijskiego/Azji Centralnej oraz z Australii i Malezji.

Raport wskazuje jednak również na konieczność rewizji polityki UE i państw członkowskich w zakresie roli gazu jako paliwa przejściowego, który miał (przynajmniej w pewnym stopniu) wypełnić lukę powstałą po produkcji węgla do czasu stabilnego wykorzystania OZE na dużą skalę.

Źródło: Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych

Wpis został opublikowany 12 sty 2023 w następujących kategoriach: News, Paliwa dla energetyki. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Komentowanie i korzystanie z trackbacków zabronione.