System Autonomicznej Redukcji Skutków Awarii (SARSA) to drugi produkt, objęty ochroną wynalazku. Jest to innowacja, która powstała w wyniku przystąpienia trzech spółek (PGE Dystrybucja S.A. w roli Lidera projektu, Apator Elkomtech S.A. i MindMade sp. z o.o.) do konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

System SARSA powstał na potrzeby ograniczania skutków awarii napowietrznej sieci dystrybucyjnej średniego napięcia poprzez szybszą, bardziej precyzyjną lokalizację wyłączeń. System dokonuje pomiarów parametrów sieci SN w czasie rzeczywistym. W momencie wystąpienia nieprawidłowości autonomicznie odcina uszkodzony fragment, pozostawiając zasilanie odbiorcom ulokowanym na odcinku linii energetycznej nieobjętym awarią. Równocześnie automatycznie przesyła informacje o zdarzeniu i jego umiejscowieniu do dyspozytora zarządzającego siecią. Informacja przekazana w chwili wystąpienia awarii skutkuje szybką reakcją i wysłaniem grupy naprawczej do wskazanego miejsca. System nie usuwa przyczyn awarii, niemniej ogranicza jej skutki, przyspieszając proces naprawczy oraz ograniczając liczbę odbiorców pozbawionych energii elektrycznej.

SARSA jako innowacyjny projekt badawczo-rozwojowy był pilotażowo realizowany przez pracowników PGE Dystrybucja w oddziale Rzeszów.

Uzyskana przez spółkę ochrona patentowa daje duże możliwości – pozwala na świadczenie usług na wyższym poziomie, usprawnia pracę zespołów usuwających awarię, a także pozwala na skuteczną realizację działań w trudno dostępnym terenie podczas złych warunków atmosferycznych.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z uzyskanych patentów. Efekt realizowanych projektów jest dla PGE Dystrybucja bardzo ważny, ponieważ obszar działalności spółki jest rozległy i dynamicznie się rozwija, a to wymaga nowych, innowacyjnych rozwiązań i technologii. Naszym priorytetem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie a wytworzone systemy wpisują się w nasze założenia – podkreśla Jarosław Kwasek, Prezes Zarządu PGE Dystrybucja.

PGE Dystrybucja, jako firma realizująca projekty badawczo-rozwojowe, umożliwia rozwój swoim zdolnym i kreatywnym pracownikom. Dzięki ich zaangażowaniu i pomysłowości powstają unikatowe rozwiązania, usprawnienia i innowacje, a spółka uzyskuje własne patenty, pozwalające na lepsze dostosowanie się do nowych realiów rynkowych i wynikających z nich wymagań.