OZE

Porozumienia sektorowe jako platforma współpracy sektora OZE w Polsce

Debata na temat rozwoju sektora OZE w Polsce oraz przedstawienie efektu prac w ramach porozumień sektorowych morskiej energetyki wiatrowej, biogazu i biometanu oraz fotowoltaiki, zainicjowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska to główne cele Konferencji Stron Porozumień Sektorowych, która odbyła się 22 listopada 2022 r. w Warszawie. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Prezesa Rady Ministrów. Wzięli w nim udział Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa, Pełnomocnik Rządu ds. OZE Ireneusz Zyska, Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda oraz przedstawiciele branż OZE.

Wydarzenie stało się szansą na przedstawienie dotychczasowych prac w ramach grup roboczych poszczególnych Porozumień, jak również planowanych działań służących rozwojowi nowoczesnych sektorów budujących przewagę konkurencyjną polskiej gospodarki oraz wzmacniających jej bezpieczeństwo i suwerenność energetyczną.

Podczas konferencji minister klimatu i środowiska Anna Moskwa ogłosiła zmiany w programie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Mój Prąd”.

– Mamy bardzo dobrą wiadomość dla rozwoju odnawialnych źródeł energii. Patrząc jak rozwija się fotowoltaika zdecydowaliśmy się na podniesienie dofinansowania w ramach programu „Mój Prąd” – to 6 tys. dla paneli fotowoltaicznych i 16 tys. zł dla magazynów energii. Zmiana obejmie beneficjentów 4. edycji programu – mówiła.

Szefowa resortu klimatu i środowiska podkreśliła także znaczenie dialogu i współpracy pozwalających na wypracowanie rozwiązań, które będą służyć wszystkim zainteresowanym stronom.

– Dziękuję za udział we wszystkich sektorowych porozumieniach. Jest to sukces nie tylko w kraju, ale też w Europie. Nasz wspólny cel to 50 GW energii w OZE w 2030 r. Dzięki wspólnemu wysiłkowi uda się to osiągnąć – dodała.

Pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska zaznaczył, że jest to ważny dzień dla sektora OZE w Polsce wpisujący się w politykę rządu premiera Mateusza Morawieckiego, której cel jest budowa silnej gospodarki opartej o nowoczesne technologie.

– W efekcie działań konsekwentnie realizowanych przez rząd odnawialne źródła energii umocniły swoją pozycję w systemie elektroenergetycznym, a ich moc znacząco wzrosła w ciągu ostatnich lat. Od lipca 2020 r., a więc od momentu pierwszego listu intencyjnego, który został wówczas podpisany z przedstawicielami branży morskiej energetyki wiatrowej moc zainstalowana w OZE w Polsce wzrosła blisko dwukrotnie. To pokazuje jak wielki skok został dokonany w rozwoju OZE w naszym kraju – powiedział.

– Odnawialne źródła energii to energia wolności. Rząd RP wspiera rozwój odnawialnych źródeł energii. Od 2020 r. moc zainstalowana w źródłach odnawialnych wzrosła o ponad 8,5 GW osiągając 21 GW – dodał.

W konferencji udział wziął także przedstawiciel Międzynarodowej Agencji Energii – Christophe McGlade – Head of the Energy Supply Unit, który z dużym uznaniem odniósł się do polskich osiągnięć w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej.

W pierwszej części konferencji odbył się także panel dyskusyjny pt.: „Dynamika rozwoju OZE a bezpieczeństwo energetyczne Polski w kontekście otaczającej nas rzeczywistości geopolitycznej” z udziałem przedstawicieli: Urzędu Regulacji Energetyki, Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, PKN Orlen oraz Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej.

Druga część objęła panele dyskusyjne w zakresie tematyki Porozumień sektorowych: morskiej energetyki wiatrowej, biogazu i biometanu oraz fotowoltaiki. W poszczególnych dyskusjach udział wzięła szeroka reprezentacja przedstawicieli sektora, przemysłu i nauki.


Celem Porozumień sektorowych, zawartych w 2021 r., jest podjęcie działań na rzecz zwiększania roli poszczególnych sektorów wytwarzania energii i paliw gazowych, zbudowania silnego rynku polskich technologii odnawialnych oraz wzmocnienia pozycji krajowych przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw. Realizacja celów Porozumień przyczyni się do zaakcentowania konkurencyjności polskiej gospodarki.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama