Ciepłownictwo

Wyniki Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2022 r.

Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła w III kwartale 2022 r. wynik EBITDA na poziomie 43 mln zł (III kwartał 2021 r. 27 mln zł). Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. poniosła stratę netto w wysokości 0,05 mln zł (III kwartał 2021 r. strata netto w wysokości 14 mln zł). W III kwartale 2022 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. sprzedała 260 GWh energii elektrycznej i 1 005 TJ ciepła, w tym KOGENERACJA: 135 GWh energii elektrycznej i 902 TJ ciepła.

Wyniki finansowe

Od 1 lipca do 30 września 2022 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. osiągnęła wynik EBITDA na poziomie 43 mln zł, tj. o 16 mln wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (27 mln zł). Wynik finansowy netto Grupy był ujemny w wysokości 0,05 mln zł. Strata była jednak niższa aniżeli w okresie porównywalnym 2021 r. o 14 mln zł. 

Wyniki operacyjne

W III kwartale 2022 r. sprzedaż energii elektrycznej w Grupie była niższa o 46% w związku z modernizacją turbiny gazowej w EC Zielona Góra S.A. Pozytywny wpływ na wyniki operacyjne Grupy miał jednak wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej o 45 mln zł oraz ze sprzedaży ciepła o ponad 5 mln zł.

W III kwartale 2022 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. odnotowała dalszy wzrost kosztów z tytułu zakupu uprawnień do emisji CO2, wyniosły one 65 mln zł i były dwukrotnie wyższe, tj. o 32 mln zł, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

– Mimo dynamicznie zmieniających się uwarunkowań handlowych spowodowanych sytuacją geopolityczną, a w tym między innymi utrzymującymi się wysokimi opłatami z tytułu zakupu uprawnień do emisji CO2, w III kwartale 2022 r. osiągnęliśmy niższą stratę na wyniku operacyjnym w stosunku do 2021 r. o 7 mln zł – mówi Andrzej Jedut, Prezes Zarządu KOGENERACJI S.A. – Nasze obecne działania w dużej mierze skupiają się na przygotowaniu do sezonu zimowego, ale również na odpowiednim zaplanowaniu pracy w kolejnym roku. 

Źródło: PGE Energia Ciepła SA

Działy

Reklama