OZE

Elektrownie wiatrowe bezpieczne dla zdrowia. Raport komitetu PAN

Eksperci z Komitetu Inżynierii Środowiska PAN badali wpływ odnawialnych źródeł energii (OZE) na ludzkie zdrowie. Skupili się też na roli odnawialnych źródeł energii w transformacji energetycznej. Wnioski zawarli w opracowaniu “Elektrownie wiatrowe w środowisku człowieka”.

Elektrownie wiatrowe filarem transformacji energetycznej

Naukowcy wskazują na duże zapotrzebowanie na odnawialne źródła energii w Polsce. Z ich obserwacji wynika, że to właśnie elektrownie wiatrowe mogą być jednym z głównych filarów transformacji energetycznej kraju. Dalszy rozwój energetyki wiatrowej na lądzie będzie możliwy dzięki zmniejszeniu wymaganej minimalnej odległości elektrowni wiatrowej od zabudowań mieszkalnych.

Takie wnioski płyną z raportu badaczy skupionych w Komitecie Inżynierii Środowiska PAN. Praca jest wspólnym dziełem 37 naukowców. Ponad 200-stronicowa analiza w szczególności skupia się na elektrowniach wiatrowych.

Elektrownie wiatrowe 500 m od zabudowań

– Lądowa energetyka wiatrowa ma wszelkie predyspozycje do tego, by stać się odpowiedzią zarówno na kryzys gospodarczy, jak i klimatyczny. Co więcej, może być głównym filarem transformacji energetycznej kraju, przed którą stoi Polska – mówi członek Komitetu Elektrotechniki PAN prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko.

– Liberalizacja zasad lokalizacji inwestycji w zakresie energetyki wiatrowej pozwoli na realizację nowych projektów w ramach kilkuletnich cykli inwestycyjnych, przy wykorzystaniu nowoczesnych i mało uciążliwych dla środowiska technologii. Przedstawione w Raporcie wyniki wskazują, że odległością minimalną w Polsce, pełniącą rolę światła ostrzegawczego, może być 500 m – dodaje badacz.

Dźwięki turbin wiatrowych nie wpływają negatywnie na człowieka

W kwestii dźwięków emitowanych przez turbiny wiatrowe zdecydowana większość naukowców jest zgodnych co do tego, że nie ma jednoznacznych dowodów na to, by hałas, w tym infradźwięki, których źródłem są elektrownie wiatrowe, wywierał negatywny wpływ na zdrowie lub samopoczucie człowieka. Nie ma również zagrożenia dla zdrowia ludzkiego ze strony turbin wiatrowych w przypadku oddziaływań elektromagnetycznych i wibracyjnych przy zachowaniu podstawowych środków ostrożności.

Pozytywne skutki energii wiatrowej

Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) energia wiatrowa powiązana jest z mniejszą ilością negatywnych oddziaływań na zdrowie niż inne formy tradycyjnego wytwarzania energii. Przewiduje się wręcz, że tak pozyskana energia będzie miała pozytywne skutki dla zdrowia poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

Cały raport dostępny jest na stronie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN.

Źródło: Polska Akademia Nauk

Działy

Reklama