Artykuły Polecane Ochrona środowiska

Zielony Blok Enei Połaniec wrócił do pracy po planowym tzw. remoncie kapitalnym

Zielony Blok w Elektrowni Połaniec o mocy 225 MW to jedna z najnowocześniejszych jednostek pracujących w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Blok energetyczny przeszedł właśnie z powodzeniem pierwszy w historii tzw. remont kapitalny. Dzięki wykonanym pracom utrzymana będzie wysoka dyspozycyjność Zielonego Bloku, a poprawiona została jego sprawność.

Zielony Blok pracuje w Elektrowni Połaniec od października 2012 r., czyli już ponad 10 lat. W tym czasie wyprodukował ponad 15 TWh energii elektrycznej. Jest to jedna z największych na świecie jednostek produkujących energię w 100% z biomasy. Bloki energetyczne w określonych okresach przechodzą cykliczne remonty, aby zapewnić ich sprawną i bezawaryjną pracę. Zgodnie z harmonogramem, co ok. 10 lat blok poddawany jest właśnie tzw. remontowi kapitalnemu. Zakończony z sukcesem remont główny był pierwszym w historii Zielonego Bloku.

Zielony Blok Enei Elektrowni Połaniec

W ramach prac w Elektrowni Połaniec wykonano prace w obrębie kotła wraz z urządzeniami pomocniczymi, remont kapitalny turbiny, generatora, transformatora blokowego, a także pozostałych układów elektrycznych oraz urządzeń podawania biomasy. Sprawdzona została również cała aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka (AKPiA) oraz rozproszone systemy sterowania blokiem (DCS). Zwieńczeniem wszystkich prac było ponowne uruchomienie bloku i jego synchronizacja z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym.

 

Remont kapitalny kotła Zielonego Bloku

Enea Połaniec, uznawana za lidera wykorzystania biomasy w procesie produkcji energii elektrycznej, jest jedną z najnowocześniejszych elektrowni w Polsce. Spółka odpowiada za około 25% krajowej produkcji energii z paliwa biomasowego. Moc Zielonego Bloku to 225 MW, co umożliwia zasilenie blisko 600 tys. gospodarstw domowych. Jednostka pozwala obniżyć emisję CO2 o około 1,6 mln ton rocznie. Elektrownia Połaniec od 2017 r. wchodzi w skład Grupy Enea, wicelidera wytwarzania energii elektrycznej w Polsce, dostarczającego energię do 2,7 mln odbiorców. Moc elektrowni wynosi 1 882 MW, co stanowi około 5% mocy osiągalnej w Polsce. Oprócz Zielonego Bloku zakład wytwarza energię w siedmiu blokach o średniej mocy do 242 MW każdy.

Bloki energetyczne Elektrowni Połaniec wyposażone są w rozbudowane instalacje prośrodowiskowe. Poza energią elektryczną, w Połańcu wytwarzana jest energia cieplna, a także wykorzystywane w budownictwie i drogownictwie surowce takie jak np. gips, czy żużel.

Remont kapitalny turbiny Zielonego Bloku

Enea Elektrownia Połaniec cały czas prowadzi ambitne projekty inwestycyjne związane głównie z ochroną środowiska. W latach 2020-2022 w zakładzie zmodernizowano elektrofiltry bloków nr 2-7 oraz wykonano montaż i wymianę warstw katalitycznych instalacji redukcji tlenków azotu. Spółka zmodernizowała również absorbery instalacji odsiarczania spalin oraz wchodzącą w jej skład oczyszczalnię ścieków. Dzięki tym inwestycjom elektrownia spełniła wymogi konkluzji BAT w zakresie emisji tlenków siarki i redukcji pyłów.

Elektrownia Połaniec prowadzi wiele działań na rzecz ochrony środowiska oraz zwiększenia efektywności energetycznej, takich jak: wymiana oświetlenia, wymiana transformatorów blokowych, modernizacja rurociągów parowych, pomp wody chłodzącej, czy też termomodernizacja budynku biurowego. W 2021 r. spółka przeszła porealizacyjny audyt efektywności energetycznej modernizacji dwóch pomp wody chłodzącej oraz dokonała modernizacji oświetlenia bloku energetycznego nr 6, czego skutkiem było uzyskanie od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki świadectw efektywności energetycznej o wartości, odpowiednio, 805,712 i 77,204 toe.

Elektrownia Połaniec kontynuuje rozpoczęty w 2021 r. projekt inwestycyjny „Dostosowanie Enea Elektrownia Połaniec S.A. do wymagań Rynku mocy po 1 lipca 2025 roku”, polegającego na przystosowaniu bloków energetycznych nr 2-7 do wymogów emisyjnych CO2 wynikających z unijnego pakietu zimowego, co zapewni elektrowni możliwość pracy do 2035 r. Według zasad pakietu zimowego, w niedalekiej przyszłości akceptowalny przez Unię Europejską poziom emisji CO2 z poszczególnych jednostek wytwarzających prąd będzie wynosił 550 kg CO2/MWh. Spełnienie tego warunku przez Eneę Połaniec będzie możliwe poprzez maksymalizację współspalania biomasy na blokach 2-7. Dodatkowo, dzięki spełnieniu warunku ograniczenia emisji CO2, spółka będzie mogła przystąpić do aukcji tzw. Rynku Mocy na 2026 r. i lata kolejne. Inwestycja swoim zakresem będzie obejmowała modernizację oraz optymalną przebudowę istniejących urządzeń elektrowni, obiektów i instalacji technologicznych, zmianę logistyki dostaw i gospodarki magazynowej biomasy, jak również budowę nowej linii podawania paliwa W Elektrowni Połaniec równie istotne co cele biznesowe są cele społeczne. Enea organizuje przemyślane i innowacyjne projekty w sferach takich jak: bezpieczeństwo, edukacja dzieci i młodzieży, ochrona środowiska, pomoc osobom potrzebującym oraz sport, kultura i sztuka. Spółka z dużą odpowiedzialnością podchodzi do kwestii jej wpływu na środowisko naturalne, działając zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030. W Enei siłą napędową wszystkich ekologicznych inicjatyw i innych projektów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu są jej pracownicy. Wspierani przez Fundację Enea oraz we współpracy z organizacjami eksperckimi i lokalnymi społecznościami, wolontariusze Grupy Enea angażują się w działania proekologiczne, począwszy od sprzątania lasów, sadzenia młodych drzew, akcji edukacyjnych w zakresie oszczędzania prądu, produkcji zielonej energii, ochrony fauny i flory, czy popularyzacji wiedzy przyrodniczej.

Grupa Enea to jeden z największych w Polsce koncernów energetycznych, współodpowiedzialny za bezpieczeństwo energetyczne kraju. Enea dostarcza energię do ponad 2,7 mln klientów. Firma realizuje Strategię Rozwoju, która zakłada „Zieloną zmianę Enei”, czyli zrównoważoną transformację Grupy budującą wzrost wartości, przy założeniu długofalowego celu – osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Enea planuje zrealizować ten cel dzięki dynamicznemu rozwojowi odnawialnych źródeł energii. Specjalizacją firmy będą magazyny energii, jako technologia kluczowa do zapewnienia stabilności OZE.

Agnieszka Wojdan, Prezes Enei Elektrowni Połaniec:
Po 10 latach intensywnej pracy Zielonego Bloku nadszedł czas na jego zasłużony kapitalny remont, który w efekcie poprawił sprawność jednostki i pozwoli utrzymać jej wysoką dyspozycyjność na kolejne lata. Zielony Blok to najnowocześniejsza jednostka tego typu w Polsce, która jeszcze przez wiele lat będzie fundamentem polskiego systemu elektroenergetycznego. Zakończony z sukcesem remont kapitalny jest ważnym projektem, który zapewni bezpieczeństwo pracy i produkcji energii elektrycznej w Enei Połaniec w zgodzie z normami środowiskowymi. W Elektrowni Połaniec nie tylko inwestujemy w nowe instalacje, ale także modernizujemy istniejące – zgodnie z trendami i wymaganiami obowiązujących regulacji środowiskowych, stosując optymalne na europejskim rynku technologie. Mimo wyzwań wynikających z obecnej sytuacji geopolitycznej oraz transformacji energetycznej stawiamy na rozwój. Dlatego Enea Elektrownia Połaniec skupia się obecnie na efektywności i sprawności organizacyjnej, akumuluje kapitał i optymalizuje nakłady inwestycyjne, by skutecznie realizować swoje plany w kierunku niskoemisyjnym.

Źródło: Enea Elektrownia Połaniec SA

Działy

Reklama