Paliwa dla energetyki

Nowe prawo energetyczne może zablokować rozwój rynku wodoru

Nowelizacja Prawa energetycznego zawiera przepisy, które nie będą sprzyjać rozwojowi rynku wodoru w Polsce, a nawet są sprzeczne z aktualnie obowiązującą ustawą Prawo energetyczne – ostrzegają Krajowa Izba Gospodarcza, Konfederacja Lewiatan, Stowarzyszenie Hydrogen Poland i Klaster Technologii Wodorowych.

– Nowy projekt prawa energetycznego jest szkodliwy dla branży, ponieważ zakłada centralizację rynku wodoru i zmierza do jego koncesjonowania, co doprowadzi do nadmiernego kontrolowania oraz wpłynie negatywnie na rozwój tego sektora w Polsce . To nie będzie też sprzyjało konkurencji na tym rynku, a potencjał wodoru do wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego państwa nie zostanie wykorzystany – mówi Jakub Safjański, Dyrektor Departamentu Energii i Zmian Klimatu Konfederacji Lewiatan.

Stanowisko_KIG, Lewiatan, Klaster, HP

Źródło: Konfederacja Lewiatan

Działy

Reklama