Elektroenergetyka

Fitch podwyższa ratingi Energi

Fitch Ratings podniosła oceny Energi z Grupy ORLEN. Międzynarodowa agencja ratingowa podkreśla znaczenie Grupy Energa jako kluczowego elementu dla realizacji strategii ORLEN2030 w zakresie transformacji energetycznej, pełnienia ważnej roli w inwestowaniu w zero- oraz niskoemisyjne źródła energii.

Aktualnie ok. 40% mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Grupy Energa pochodzi z OZE. Spółki Grupy zaangażowane są w rozwój licznych projektów zeroemisyjnych.

Jesienią br. zakończono budowę farmy fotowoltaicznej PV Wielbark o mocy 62 MW w woj. warmińsko-mazurskim. Niebawem ruszy budowa farmy PV Mitra o mocy 65 MW w woj. wielkopolskim. W realizacji są też mniejsze projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy ok. 30 MW.

Oprócz tego Energa Green Development, spółka wyznaczona w Grupie ORLEN do rozwoju lądowych źródeł odnawialnych, w swoim portfelu posiada obecnie projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy przekraczającej 400 MW. Ok. ¼ z nich powstać ma w formule cable-pooling’u, polegającej na wykorzystaniu już istniejących przyłączy, a więc bez konieczności występowania o nowe warunki przyłączeniowe.

Równolegle trwają prace dotyczące inwestycji w źródła niskoemisyjne – bloków gazowo-parowych w Ostrołęce (745 MW netto) i Grudziądzu (563 MW netto). Nowe elektrownie ze względu na swoją elastyczność pozwolą na bilansowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego podczas dynamicznego rozwoju OZE w trakcie transformacji energetycznej kraju.

Grupa Energa i ORLEN2030

Wieloletni Plan Inwestycji Strategicznych Grupy Energa do 2030 r. zakłada, że w okresie od 2021 r. do końca obecnej dekady łączne nakłady inwestycyjne na obszar wytwarzania wyniosą ok. 13,6 mld zł. Pozwoli to Grupie Energa znacząco zwiększyć moc zainstalowaną w odnawialnych źródłach energii, osiągając samodzielnie i posiadając udział w tych aktywach, do łącznej mocy zainstalowanej w wysokości ok. 2,4 GW. Obecna dekada będzie także czasem rozwoju stabilnej i niskoemisyjnej energetyki gazowej do poziomu mocy ok. 1,3 GWe, w realizacji którego Energa będzie miała udział dzięki budowie bloków gazowo-parowych w Ostrołęce i Grudziądzu. Działania te pomogą w realizacji Strategii Grupy ORLEN 2030.

O zmianie ratingu Fitch

Poprawie uległy m. in. długoterminowe oceny ratingowe spółki w walucie obcej i krajowej, obie z poziomu „BBB-„ na „BBB+” z perspektywą stabilną.

Zmiana ratingów spółki jest następstwem podwyższenia przez Fitch Ratings ratingu PKN ORLEN, od 2020 r. większościowego akcjonariusza spółki, do poziomu „BBB+” z perspektywą stabilną.

Agencja podkreśla, że dla koncernu multienergetycznego Grupa Energa pełni istotną rolę w obszarze inwestycji w odnawialne źródła energii, nie tylko w fotowoltaikę, ale także w lądową i morską energetykę wiatrową. Realizuje również ważne z punktu widzenia bilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego projekty źródeł niskoemisyjnych.

Fitch Ratings zaliczana jest do jednej z trzech najważniejszych agencji ratingowych o zasięgu globalnym, obok Moody’s oraz Standard & Poor’s.

Źródło: ENERGA SA

Działy

Reklama