Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

PGE: Maksymalna cena prądu dla samorządów, MŚP i podmiotów użyteczności publicznej pod warunkiem złożenia oświadczenia do 30 listopada 2022 r.

PGE przypomina, że do 30 listopada br. jednostki samorządu terytorialnego, mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz inne podmioty uprawnione ustawowo mogą składać oświadczenia w ramach Tarczy Solidarnościowej, dzięki którym skorzystają z zagwarantowanej maksymalnej ceny prądu.

Wprowadzony mechanizm ceny maksymalnej gwarantuje, iż niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w 2023 r., w rozliczeniach z odbiorcami stosowana będzie tzw. cena maksymalna za sprzedaż energii elektrycznej. Kwestie te reguluje Ustawa z dnia 27 października 2022 r, o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r.

Warunkiem skorzystania z mechanizmu ceny maksymalnej w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, w tym także podmiotów wrażliwych, takich jak np. szkoły czy placówki ochrony zdrowia, jest złożenie do swojego sprzedawcy prądu stosownego oświadczenia. Dla tych odbiorców poziom ceny maksymalnej wynosi 785 zł/MWh. – informuje Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGE Obrót.

Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej www.gkpge.pl. Dokument należy złożyć do 30 listopada br. W przypadku złożenia po tym terminie, cena maksymalna zastosowana zostanie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie. 

Maksymalna cena prądu do klientów MŚP, JST i podmiotów wrażliwych obowiązuje od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Dodatkowo, jeżeli odbiorcy z tej grupy zawarli lub zaktualizowali warunki umowy po 23 lutego 2022 r., zastosowana zostanie wobec nich maksymalna cena energii od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2022 r.

Gdzie należy złożyć oświadczenie? 

Oświadczenie odbiorcy uprawnionego do zastosowania mechanizmu ceny maksymalnej należy złożyć do swojego sprzedawcy prądu. Klienci PGE Obrót mogą to zrobić:

  • osobiście we wszystkich stacjonarnych Biurach Obsługi Klienta PGE Obrót, lista placówek dostępna jest na stronie gkpge.pl w zakładce „Strefa Klienta”;
  • poprzez platformę ePUAP;
  • listownie, na adres PGE Obrót S.A.

Wszystkie najważniejsze informacje, w tym również wzór oświadczenia oraz wykaz odbiorców uprawnionych, znajdują się na stronie internetowej www.gkpge.pl

Źródło: PGE Obrót SA

Działy

Reklama