OZE

Wiceminister Ireneusz Zyska na konferencji PSEW

– Warunki dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim są niezwykle korzystne z uwagi m.in. na względnie stabilne i silne wiatry, stosunkowo małe głębokości, niski poziom zasolenia, relatywnie niewielkie fale, a także słabe prądy morskie – mówił Wiceminister Klimatu i Środowiska podczas otwarcia organizowanej przez PSEW konferencji, która miała miejsce 16 listopada 2022 r. w Warszawie.

Podczas jesiennej edycji Konferencji Offshore Wind Poland 2022 poruszone zostały tematy, takie jak rzeczywisty potencjał morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, niezbędne zmiany regulacyjne, oraz produktywność nowych obszarów pod offshore.

– 29 marca 2022 r. Rada Ministrów przyjęła założenia do aktualizacji PEP2040. Działanie te wpisują się w realizację głównego celu polityki energetycznej, tj. zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego, przy zapewnieniu konkurencyjności gospodarki i zmniejszeniu oddziaływania sektora energii na środowisko – powiedział Wiceminister Zyska w swoim wystąpieniu otwierającym konferencję.

– Inwestorzy chętnie współpracują z lokalnymi podmiotami w przedsięwzięciach związanych z polskim offshore wind. Według szacunków łączna wartość local content w fazie przedrealizacyjnej, instalacyjnej i eksploatacyjnej dla projektów morskich farm wiatrowych wyniesie nie mniej niż 20-35% w pierwszej, przedaukcyjnej fazie systemu wsparcia, co najmniej 45% do 2030 r. w ramach drugiej, aukcyjnej fazy systemu wsparcia oraz co najmniej 50% po 2030 r. – dodał Wiceminister.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama