Elektroenergetyka

Energia elektryczna przesyłana z mniejszymi stratami – przełomowy projekt KGHM oraz Konsorcjum AGH, Tele-Fonika Kable i Ł-IMN

W Zagłębiu Miedziowym testowana jest innowacyjna technologia z użyciem stopów miedzi i srebra. Niskostratne przewody elektroenergetyczne zostały zawieszone w linii relacji Polkowice – Rudna Zachodnia. Sprawdzane są ich parametry wytrzymałościowe oraz rzeczywiste podwyższenie obciążalności prądowej. Straty przesyłu energii elektrycznej na doświadczalnym odcinku linii są ok. 20% niższe.

Projekt to rezultat połączenia nauki i biznesu we wspólnym przedsięwzięciu KGHM i Konsorcjum AGH, TFK i Ł-IMN, współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu CuBR.

Większość napowietrznych linii energetycznych w Polsce to przewody stalowo-aluminiowe z rdzeniami, które nie przewodzą lub słabo przewodzą energię elektryczną. Tymczasem miedź ma wysoką przewodność. Na tym opiera się projekt, dzięki któremu udało się wyprodukować rdzenie do przewodów elektrycznych na bazie stopów miedzi i srebra, które charakteryzują się następującymi zaletami:

  • wysoką wytrzymałością,
  • wysoką przewodnością,
  • wysoką temperaturą roboczą,
  • wysoką obciążalnością prądową,
  • niskimi stratami przesyłu energii elektrycznej.

 

Przewody - porównanie

Innowacyjna technologia proponowana przez uczelnie i KGHM pozwoli na produkcję wytrzymałych przewodów, które równocześnie umożliwią zwiększenie obciążalności prądowej linii i zmniejszenie strat przesyłowych. W przyszłości może być wykorzystywana przy modernizacji sieci elektroenergetycznych.

KGHM realizuje projekt z Konsorcjum w ramach współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju pod nazwą CuBR. Konsorcjum opracowało technologię wytwarzania wysokowytrzymałych rdzeni do przewodów elektroenergetycznych. Do prób wykorzystano ok. 1500 kg miedzi z KGHM. Po testach laboratoryjnych przyszedł czas na badania w terenie.

Przewody stanowią fragment sieci energetycznej relacji Polkowice – Rudna Zachodnia na odcinku ponad 300 m. Sieć zasila obiekty KGHM Polska Miedź S.A. Badania potrwają co najmniej cały rok. Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez zaangażowania spółki Tauron.

Zarówno koncepcja, jak i zastosowane materiały są w tym przypadku wyjątkowe – takich przewodów na rynku jeszcze nie ma. Technologia produkcji oraz konstrukcje przewodów zostały poddane ochronie patentowej w kraju i za granicą.

Źródło: KGHM Polska Miedź S.A.

Działy

Reklama