Ochrona środowiska

Porozumienie Stop Smog w Rzeszowie

Rzeszów podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej porozumienie dotyczące programu Stop Smog. W ramach programu na terenie miasta w 27 jednorodzinnych budynkach mieszkalnych zostanie poprawiona efektywność energetyczna, a także wymienionych będzie 27 nieefektywnych źródeł ciepła, tzw. kopciuchów.

Rzeszów to kolejny samorząd, który podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) porozumienie w sprawie współfinansowania przedsięwzięć antysmogowych w ramach programu Stop Smog o wartości 1 431 000 zł. NFOŚiGW przekaże ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów w formie zaliczki kwotę 987 390,00 zł.

Program obejmuje realizację w gospodarstwach domowych projektów polegających na: wymianie urządzeń lub systemów grzewczych na spełniające standardy niskoemisyjne; likwidacji urządzeń lub systemów grzewczych oraz przyłączaniu do sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej lub gazowej; likwidację urządzeń lub systemów grzewczych oraz zapewnienie budynkowi mieszkalnemu jednorodzinnemu dostępu do energii z zewnętrznej instalacji OZE a także kompleksową termomodernizację budynku.

– Dzięki programowi Stop Smog wspieramy kolejny samorząd w walce o czyste powietrze. Tym razem środki na inwestycje w poprawę efektywności energetycznej budynków trafią do Rzeszowa. Działania te przyczynią się nie tylko poprawy stanu środowiska, ale też wpłyną na oszczędności w domowych budżetach – podkreśla Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska. 

– Często powtarzam, że nigdy nie jest za późno, aby zadbać o jakość powietrza, która przekłada się na zdrowie i komfort życia mieszkańców. Dlatego dobrze, że kolejne gminy i miasta dołączają do programu Stop Smog, istotnej inicjatywy uzupełniającej ofertę antysmogowego programu Czyste Powietrze mówi Paweł Mirowski, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Programu Czyste Powietrze i Efektywności Energetycznej Budynków.

– Cieszę się, że tym razem Rzeszów skorzysta z dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czego dowodem jest dzisiejsze podpisane porozumienie. Liczę, że dzięki sprawnej współpracy z samorządami wykorzystamy je z pożytkiem dla mieszkańców i środowiska. Skala potrzeb jest bardzo duża, ale i środki przeznaczone na walkę o poprawę jakości powietrza, przekazane przez polski rząd, są rekordowe – dodaje Wiceprezes Mirowski.

Rzeszów ma znakomicie rozwiniętą infrastrukturę, którą budowaliśmy przez lata. Teraz musimy położyć jak największy nacisk na to, aby mieszkańcy oddychali czystym powietrzem. Dlatego interesują nas wszelkie rozwiązania, które temu sprzyjają. Inwestujemy w zieleń i ekologiczny transport miejski, wspólnie z miejskimi spółkami i naszymi jednostkami inwestujemy w fotowoltaikę oraz inne proekologiczne rozwiązania. Programy takie jak STOP SMOG są z kolei kierowane bezpośrednio do mieszkańców, którym możemy pomóc w finansowaniu ekologicznych zadań powiedział prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek, podkreślając, że proekologiczne działania są niezbędne, aby mieszkańcom żyło się w mieście dobrze.

– To kolejny program, który będziemy realizować, aby poprawić jakość powietrza w Rzeszowie. Mieszkańcy, którzy do niego przystąpią skorzystają także obniżając w ten sposób swoje rachunki za energię. Domy, które im zmodernizujemy będą bardziej efektywne energetycznie. Oznacza to, że będzie w nich cieplej, a koszty ogrzewania spadną – zaznacza Wiceprezydent Jolanta Kaźmierczak.

Porozumienie zostało podpisane 14 listopada 2022 r. w Rzeszowie przez Pawła Mirowskiego, zastępcę Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do Spraw Programu Czyste Powietrze i efektywności energetycznej budynków oraz Jolantę Kaźmierczak, Wiceprezydent miasta Rzeszów.

Porozumienia w ramach programu Stop Smog są jednym z wielu działań Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rzecz poprawy jakości powietrza oraz zwiększenia efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

W ramach programu przedsięwzięcia są realizowane na rzecz beneficjenta końcowego, który charakteryzuje się dochodami osiąganymi na poziomie 125 i 175% najniższej emerytury, czyli odpowiednio dla gospodarstwa wieloosobowego jest to kwota 1 673,05 zł/osobę a dla jednoosobowego kwota 2 342,27 zł. Inwestycje zgodnie z zasadami programu realizowane są bezpośrednio przez gminę i finansowane ze środków publicznej do 100% ich wartości. Gmina zapewnia 30% wkładu własnego (w przypadku gmin powyżej 100 tys. mieszkańców wkład musi być wyższy). Pozostała część programu (70%) jest finansowana z budżetu państwa, poprzez Fundusz Termomodernizacji i Remontów.

Dotychczas w ramach Programu podpisanych zostało 20 porozumień z gminami (Skawina, Sucha Beskidzka, Pszczyna, Niepołomice, Tuchów, Sosnowiec, Rybnik, Brzesko, Spytkowice, Limanowa, Kraków, Dąbrówka, Raszyn, Lesznowola, Czarny Dunajec, Kalwaria Zebrzydowska Gdańsk, Warszawa i Opinogóra Górna) oraz z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią (11 gmin: Będzin, Bieruń, Bobrowniki, Gierałtowice, Sośnicowice, Mysłowice, Bytom, Dąbrowę Górniczą, Katowice, Tychy, Zabrze ) na łączną kwotę 141,35 mln zł (w tym 97,73 mln z Funduszu Termomodernizacji i Remontów) na przeprowadzenie 2705 przedsięwzięć niskoemisyjnych w 2675 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Działy

Reklama