Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Towarowa Giełda Energii rozpoczęła publikację miesięcznych cen referencyjnych

Od 10 listopada 2022 r. Towarowa Giełda Energii rozpoczęła publikację cen referencyjnych miesięcznych (CR).

Publikacja ww. cen wynika z obowiązku określonego w Ustawie z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. (DzU 2022 poz. 2243).

Towarowa Giełda Energii S.A., realizując swoje obowiązki określone w Ustawie z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. (DzU 2022 poz. 2243), rozpoczęła 10 listopada 2022 r. publikację cen referencyjnych miesięcznych (CR), zdefiniowanych w art. 8 ust. 7 ww. ustawy.

Ceny, zaokrąglone do 0,01 zł/MWh, dostępne są na stronie internetowej www.tge.pl, na podstronie „Dane statystyczne” (https://tge.pl/dane-statystyczne). Publikacja cen za ostatni zakończony miesiąc będzie dokonywana zgodnie z art. 8 ust. 8 ww. ustawy, a zatem najpóźniej piątego dnia miesiąca, za okres od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Źródło: TOWAROWA GIEŁDA ENERGII S.A.

Działy

Reklama