Wydarzenia - relacje

Relacja z II/XXIV Sympozjum DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH I INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH Bezpieczeństwo i dyspozycyjność bloków i urządzeń energetycznych w okresie transformacji polskiej elektroenergetyki (I)

W dniach 6-7 października 2022 r. odbyło się zorganizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” sp. z o.o. II/XXIV Sympozjum DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH I INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH, którego tematem przewodnim w tym roku było Bezpieczeństwo i dyspozycyjność bloków i urządzeń energetycznych w okresie transformacji polskiej elektroenergetyki (I).

Po zeszłorocznej edycji zdalnej Sympozjum w tym roku powróciło do formuły całkowicie stacjonarnej – Sympozjum odbyło się Hotelu Diament w Ustroniu.

Patronat Honorowy nad Sympozjum sprawowały Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Business Centre Club.

Z kolei patronami merytorycznymi wydarzenia zostali: ENEA Elektrownia Połaniec SA, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, TAURON Wytwarzanie SA i Veolia Energia Poznań SA. Strategicznym Partnerem Technologicznym Sympozjum został ORLEN Serwis SA.

Wszystkie najważniejsze czasopisma branżowe objęły Sympozjum patronatem merytorycznym, a były to Dozór Techniczny, Energetyka i Nowa Energia, Śląskie Wiadomości Elektryczne oraz portal Cire.pl. W tym roku po raz pierwszy patronatem medialnym objął Sympozjum również miesięcznik INSTAL.

Otwarcia Sympozjum dokonała Ewa Trzeszczyńska – Prokurent i Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych i Finansowych w Pro Novum sp. z o.o., która przedstawiła partnerów Sympozjum, jego tematykę i program tegorocznego wydarzenia. Następnie powitalne adresy do uczestników skierowali członkowie Komitetu Honorowego i przedstawiciele partnerów Sympozjum, którzy podkreślali rolę Sympozjów Pro Novum dla branży i znaczenie technicznych inżynierskich dyskusji w obecnej sytuacji polskiej elektroenergetyki.

Podczas dwóch dni Sympozjum odbyło się 7 sesji, w ramach których wygłoszone zostały 24 referaty. Sesje poprowadzili Waldemar Szulc – Dyrektor Biura w Towarzystwie Gospodarczym Polskie Elektrownie, dr hab. inż. Rafał Kobyłecki z Politechniki Częstochowskiej oraz Krzysztof Brunné – Prokurent i Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Pro Novum sp. z o.o.

 

Sympozjum rozpoczęła debata techniczna pt. Przyszłość energetyki konwencjonalnej, którą poprowadził Waldemar Szulc (TGPE), a w której udział wzięli Herbert Gabryś, Michał Cegielski (TAURON Wytwarzanie SA), prof. Roman Krok (Politechnika Śląska), Grzegorz Pakuła (Grupa Powen-Wafapomp SA) i Jerzy Trzeszczyński (Pro Novum sp. z o.o.).

Wstępem do debaty były trzy wystąpienia:

 1. Herbert Gabryś
  AKTUALNY STAN ENERGETYKI POLSKIEJ – WYBRANE INFORMACJE,
 2. Ewa Trzeszczyńska – Pro Novum sp. z o.o.
  O ENERGETYCE KONWENCJONALNEJ PODCZAS KONGRESU VGBE W ANTWERPII 14-15.09.2022
 3. Jerzy Trzeszczyński – Pro Novum sp. z o.o.
  BLOKI 2022+
  ZAŁOŻENIA DO STRATEGII KONTYNUOWANIA EKSPLOATACJI BLOKÓW KLASY 200 MW.

Agenda debaty obejmowała n/w zagadnienia:

 • Na jak długo należy zaplanować eksploatację bloków węglowych w Polsce żeby zapewnić bezpieczną transformację naszej energetyki?
 • Jaką rolę do odegrania w okresie transformacji polskiej energetyki powinny spełniać bloki klasy 200 MW?
 • Wg jakich kryteriów bloki węglowe powinny być wycofywane z eksploatacji?
 • Jaki w tym czasie może być tryb ich pracy, w tym status po wyłączeniu z eksploatacji?
 • W jaki sposób najbardziej racjonalnie (od 2025 r.) można spełnić kryterium 550g CO2/KWh na blokach węglowych?
 • Czy zastępowanie węgla biomasą oraz paliwami alternatywnymi jest realistyczne z punku widzenia: dostępności paliwa, kosztów modernizacji i eksploatacji, elastyczności źródeł wytwarzania?
 • Jak zapewnić kompetencje techniczne, zwłaszcza w obszarze utrzymania stanu technicznego urządzeń energetycznych?

Uczestnicy debaty oraz licznych dyskusji w trakcie Sympozjum byli zgodni co do tego, że nie sposób wyobrazić sobie bezpieczeństwa energetycznego Polski bez dobrze zaplanowanej eksploatacji bloków węglowych w całym okresie transformacji sektora energetyki. Tempo wycofywania bloków węglowych powinno być odpowiednio zsynchronizowane nie tylko z oddawaniem do eksploatacji nisko- i zeroemisyjnych źródeł generacji. Bloki węglowe powinny, w odpowiednim trybie, pracować tak długo aż nowy mix energetyczny będzie można uznać za bezpieczny i ekonomicznie akceptowalny. Po energetykę węglową sięgają w ostatnim czasie wszystkie kraje europejskie, nawet takie, w których generacja energii z węgla odgrywa niewielką rolę. Szczególną rolę powinno się powierzyć energetyce opartej na węglu kamiennym, której w przeciwieństwie do energetyki opartej na węglu brunatnym nie grozi wyczerpanie własnych zasobów w dającej się przewidzieć przyszłości. Znaczącą rolę w okresie transformacji mogą i powinny odegrać bloki klasy 200 MW, których stan techniczny pozwala nie tylko na bezpieczne przedłużenie ich eksploatacji ale także poprawę ich elastyczności. Powinny odegrać większą niż im dotąd przypisano im rolę w tzw. przejściowym okresie transformacji energetycznej jeśli tylko nakłady na ich modernizację oraz kompetencje zwłaszcza w zakresie utrzymania stanu technicznego sprawią, że mogą pełnić regulacyjną rolę  w systemie elektronergetycznym. Podczas tegorocznego Sympozjum przedstawiono założenia projektu BLOKI 2022+, który wykorzystując najlepszą wiedzę  i doświadczenia z eksploatacji bloków klasy 200 MW oraz rozwiązania opracowane na potrzeby Programu Bloki 200+ stworzyłby warunki do zapewnienia naszego bezpieczeństwa energetycznego w okresie najbliższych ok.15 lat. Koncepcja projektu jest wstępnie konsultowana w środowisku inżynierskim. Zakładamy, że ma szansę na powodzenie, zwłaszcza jeśli do konsultacji włączą się elektrownie oraz przedstawiciele odpowiednich agend rządowych. Mamy nadzieję, że za rok, podczas kolejnego Sympozjum Pro Novum poinformujemy zarówno o postępach procedowaniu projektu BLOKI 2022+ jak również o sukcesach związanych z komercjalizacją Metody Pro Novum poprawy elastyczności bloków klasy 200 MW opracowanej i zweryfikowanej podczas realizacji Programu Bloki 200+ oraz zaprezentowanej podczas tegorocznego Sympozjum wraz z założeniami do jej komercjalizacji.

Sympozjum Pro Novum po raz kolejny pokazało, że w branży energetycznej istnieje potrzeba wszechstronnej dyskusji na tematy techniczne i wymiany doświadczeń.

Zapraszamy do obejrzenia pełnej galerii z Sympozjum tutaj.

Źródło: Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.

Działy

Reklama