Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie ws. sposobu obliczania limitu ceny

Rząd wprowadzi rozwiązanie polegające na określeniu sposobu obliczania limitu ceny za energię elektryczną przez wytwórców tej energii. 8 listopada 2022 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w tej sprawie, przedłożone przez Ministra Klimatu i Środowiska.

Jak podkreśla szefowa resortu klimatu i środowiska Anna Moskwa, obserwowane wysokie ceny energii elektrycznej, wzrastające od 2021 r., osiągnęły rekordowe poziomy w następstwie rosyjskiej agresji na Ukrainę.

– Obecnie wysokie ceny energii elektrycznej generują znaczące i niewspółmierne zyski finansowe dla niektórych wytwórców i przedsiębiorstw obrotu. Stanowią one także duże obciążenie dla gospodarstw domowych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz przemysłu, a w dłuższej perspektywie mogą spowodować znaczące szkody społeczne i gospodarcze – wyjaśnia.

Minister Anna Moskwa dodaje, ze przyjęte dziś przez Rząd rozporządzenie ustali taki sposób obliczenia limitów cen, które będą pokrywały uzasadnione koszty uczestników rynku, a także zachowały zachęty inwestycyjne.

– Efektem będzie minimalizowanie negatywnych efektów wysokich cen energii elektrycznej poprzez redystrybucję uzyskanych środków do odbiorców końcowych. Pośrednio, mechanizm może wpływać na obniżenie cen energii elektrycznej na rynku hurtowym – zaznacza.

Nowe przepisy będą dotyczyć podmiotów, które muszą przekazywać odpis na rachunek Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. Chodzi o wytwórców energii elektrycznej oraz przedsiębiorstwa energetyczne, które wykonują działalność gospodarczą dotyczącą obrotu energią elektryczną.

Dla wytwórców energii elektrycznej przedstawione zostały zasady i wzory określające limit ceny w zależności od technologii wytwarzania energii elektrycznej. Chodzi o energię z wiatru, energię z promieniowania słonecznego, energię geotermalną, hydroenergię, biomasę, węgiel brunatny, węgiel kamienny, paliwa ciekłe oraz  paliwa gazowe.

W przypadku przedsiębiorstw energetycznych, które prowadzą obrót energią elektryczną, sposób określenia limitu ceny został przedstawiony oddzielnie dla energii sprzedawanej do odbiorców końcowych, a oddzielnie dla obrotu energią elektryczną z wyłączeniem sprzedaży energii do odbiorców końcowych.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama