Elektroenergetyka

PGE Dystrybucja zakończyła prace przy DK 66

PGE Dystrybucja Oddział Białystok przebudowała infrastrukturę energetyczną w pasie Drogi Krajowej (DK) nr 66. W wyniku prac inwestycyjnych usunięto linie napowietrzną z pasa drogowego oraz poprawiono funkcjonowanie sieci energetycznej zasilającej miasto Wysokie Mazowieckie. Koszt całej inwestycji wyniósł ponad 1,6 mln zł.

Na podstawie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i Urzędem Miasta Wysokie Mazowieckie zmodernizowana została infrastruktura elektroenergetyczna przy nowopowstałym odcinku DK nr 66. Przebudowa sieci wymagała odpowiedniego rozplanowania prac tak, by były skoordynowane z pracami drogowymi.

– Nasze inwestycje planujemy w taki sposób, aby dopasować się do prac prowadzonych przez lokalne samorządy bądź inne podmioty. Właściwa koordynacja pozwala zrealizować zakładane plany w jednym czasie, co przekłada się na komfort funkcjonowania mieszkańców danego obszaru – powiedział Jacek Płoński, Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja Oddział Białystok.

W ramach przeprowadzonych prac połączono linię średniego napięcia (SN) z tzw. pierścieniem miejskim SN oraz przebudowano napowietrzną sieć energetyczną, zastępując ją podziemnymi liniami kablowymi. W związku z modernizacją sieci zaszła konieczność wymiany rozdzielnic SN w istniejących stacjach transformatorowych oraz wybudowania nowej stacji transformatorowej przy ul. 1-go Maja w Wysokiem Mazowieckiem.

Inwestycja objęła m. in. budowę prawie 3 km linii SN oraz prawie 7 km linii kablowej niskiego napięcia (nN). Przebudowano również linię napowietrzną SN i nN na ulicach 1-Maja i Zambrowskiej. Ponadto, w wyniku prowadzonego projektu linia napowietrzna SN została całkowicie usunięta z pasa drogi DK 66, z terenu szkoły oraz osiedla mieszkaniowego przy ulicach 1-go Maja i Długiej. Linie napowietrzne, zgodnie z obecnymi standardami, zostały zastąpione liniami kablowymi. Działania, prowadzone przez PGE Dystrybucja Oddział Białystok, wpłynęły również na poprawę estetyki otoczenia, przez odtworzenie i zagospodarowanie terenów zielonych.

Dzięki podziemnemu skablowaniu prawie 10 km linii SN i nN poprawi się pewność zasilania okolicznych odbiorców, a także zmniejszą się straty z tytułu niedostarczonej energii elektrycznej, co wpłynie na poprawę parametrów dostarczanej energii.

Działy

Reklama