Ochrona środowiska

Energa buduje elektrownię w Grudziądzu pod okiem przyrodników

Na terenie powstającej elektrowni gazowo-parowej w Grudziądzu zakończono montaż 60 budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy. Nad pracami czuwał koordynator o szerokiej wiedzy ornitologicznej i chiropterologicznej (o nietoperzach). Dodatkowo, aby zapobiec ryzyku wtargnięcia na teren budowy małych zwierząt obszar inwestycji ogrodzono ok. trzema kilometrami płotków.

To właśnie specjaliści przyrodnicy przygotowali harmonogram montażu zastępczych schronień dla ptaków i nietoperzy. Schronienia zostały dobrane zgodnie z wielkością i potrzebami poszczególnych gatunków ptaków i nietoperzy. Zamontowane budki lęgowe są zróżnicowane pod względem rozmiaru i sytuowane w miejscach występowania danego gatunku. W sumie zamontowanych zostało 60 budek dla różnych gatunków ptaków.

– Montaż budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy to jedno z wielu działań, jakie realizujemy w trosce o przyrodę otaczającą inwestycję. Nie zapominamy też o innych gatunkach zwierząt. Dla przykładu, żeby zapobiec ryzyku ich wtargnięcia na teren budowy, ogrodziliśmy obszar inwestycji montując wokół około 3 km płotków. Zapobiegają one przedostawaniu się na obszar prowadzonych prac budowlanych. małych zwierząt, takich jak: ssaki, płazy i gady.  Nad całością działań realizowanych na terenie powstającej elektrowni prowadzimy ścisły nadzór środowiskowy, we współpracy z ekspertami z zakresu wielu dziedzin przyrodniczych, aby zapewnić efektywną ochronę fauny i flory – zapewnia Małgorzata Czarnecka, Specjalista ds. Środowiskowych i Decyzji Administracyjnych w spółce CCGT Grudziądz.

Troska o środowisko

Troska o środowisko należy do grona ścisłych wartości stojących za działaniami Grupy Energa. Spełnia ona wysokie wymogi ochrony środowiska. Firma posiada jeden z najbardziej zielonych miksów energetycznych w Polsce – aż 39% mocy zainstalowanych w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Zgodnie ze strategicznym planem rozwoju do końca 2030 r. obecny potencjał mocowy w lądowych źródłach odnawialnych, wynoszący ok. 0,5 GW, ma wzrosnąć do ok. 1,1 GW oraz planuje osiągnąć udział w projektach morskich farm wiatrowych o mocy ok. 1,3 GW. Grupa Energa nie tylko rozwija kolejne aktywa OZE (aktualnie w realizacji jest siedem farm fotowoltaicznych), ale wdraża też m. in. wysokie standardy gospodarki o obiegu zamkniętym. Chodzi m. in. o inwestycje prowadzące do: ograniczania wytwarzania odpadów, redukcji emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do atmosfery oraz do efektywnego gospodarowania zasobami. Systematycznie w spółkach Grupy coraz mniejsze jest zużycie energii, wody i surowców nieodnawialnych, w tym paliw transportowych.

­ Działalność Grupy Energa w obszarze środowiskowym jest wysoko oceniana w prestiżowych ratingach ESG. Każdego roku poprawiamy nasze wyniki, ale też każdego roku wyzwania stojące przed nami wymagają jeszcze większych wysiłków. Średnia ocena obszaru środowiskowego wśród europejskich firm stale rośnie. To oznacza, że wpisujemy się w ten pozytywny trend, a biorąc pod uwagę wysoką dynamikę poprawy notowań, konsekwentnie doganiamy europejskich i światowych liderów – mówi Maciej Boryń, Główny Specjalista ds. ESG w Enerdze SA.

W 2022 r. kilkanaście spółek należących do Grupy Energa pomyślnie przeszło zewnętrzny audyt zarządzania środowiskowo-energetycznego, dzięki czemu w tym roku przedłużona zostanie obecność Energi w prestiżowym rejestrze systemu ekozarządzania i audytu EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme). Do organizacji z wdrożonym unijnym systemem EMAS Grupa Energa wpisana została w 2016 r. Aktualnie  system ten obejmuje łącznie 342 obiekty Energi. W najbliższych latach spółka spodziewa się dodawać do rejestru EMAS kolejne odnawialne źródła energii, m. in.: farmę fotowoltaiczną PV Gryf o mocy zainstalowanej ok. 20 MW, pięć mniejszych farm fotowoltaicznych o mocy do ok. 1 MW każda oraz PV Wielbark o mocy 62 MW.

W Grupie Energa funkcjonuje zintegrowany system zarządzania środowiskowo-energetycznego, zgodny nie tylko z EMAS, ale również z normami ISO 14001 i ISO 50001, co umożliwia wykorzystanie najlepszych dostępnych technik i metod zarządzania środowiskowego.

Źródło: ENERGA SA

Działy

Reklama