Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Ustawa ograniczającą wzrost cen energii elektrycznej podpisana przez Prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. Ustawa przewiduje wsparcie dla polskich rodzin, jednostek samorządu terytorialnego, oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Nowe przepisy wprowadzają limity dla poszczególnych grup społecznych dotyczące zużycia prądu. Rachunki, które mieszczą się w granicach limitu, nie wzrosną. Ceny energii elektrycznej po przekroczeniu limitu, będą rozliczane według zamrożonych stawek, nadwyżka ponad te limity będzie rozliczana w ramach mechanizmu ceny maksymalnej: 693 zł/MWh.

Przewidziane są trzy różne limity. Dla gospodarstw domowych przewidziany jest roczny limit zużycia energii 2 MWh na rok. Limity dla osób z niepełnosprawnościami są zwiększone do 2,6 MWh na rok. Dla gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników limit wynosi do 3 MWh. Przykładowo dzięki wprowadzonym rozwiązaniom, czteroosobowa rodzina, przy rocznym zużyciu 2,4 MWh, dzięki rządowemu wsparciu i zamrożeniu cen prądu, w 2023 r. zapłaci za prąd ok., 1833 zł na rok, zamiast 3889 zł.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby w 2023 r. płacić niższe rachunki za prąd?

Gospodarstwa domowe zużywające 2 MWh na rok nie muszą składać żadnych oświadczeń. Gospodarstwa domowe znajdujące w zwiększonym limicie powinny złożyć odpowiednie oświadczenia, a w niektórych przypadkach dołączyć dokumentację poświadczającą uprawnienia. Do tej grupy należą:

  • Rodziny wielodzietne, uprawnione do limitu 3 MWh. Powinny złożyć:

– oświadczenie dla zamrożenia cen prądu skierowane do dostawcy prądu;

– kopię Karty Dużej Rodziny (w oświadczeniu należy podać numer Karty);

  • Osoby z niepełnosprawnością, uprawnione do limitu 2,6 MWh. Powinny złożyć:

– oświadczenie dla zamrożenia cen prądu skierowane do dostawcy prądu, bez dodatkowych dokumentów;

  • Rolnicy – uprawnieni do limitu 3 MWh. Powinni złożyć:

–  oświadczenie dla zamrożenia cen prądu skierowane do dostawcy prądu;

– kopię decyzji o podatku rolnym za 2022 r. – w oświadczeniu należy również podać numer decyzji.

Przedsiębiorstwa energetyczne przygotowały wzory oświadczeń i będą je udostępniać. Oświadczenia należy kierować do dostawcy prądu, do końca czerwca 2023 r.

Więcej informacji na temat ustawy ograniczającej wzrost cen energii elektrycznej, w tym szczegóły rozwiązań dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów pożytku publicznego, dostępne są tutaj.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 

Działy

Reklama