Paliwa dla energetyki

Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński na Międzynarodowej Konferencji Ministerialnej dotyczącej Energetyki Jądrowej w XXI w.

W Waszyngtonie, 26-28 października 2022 r., odbyła się piąta edycja, największej ministerialnej konferencji na świecie, dotyczącej rozwoju energetyki jądrowej. W wydarzeniu organizowanym przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA) we współpracy z Departamentem Energii USA (DoE) udział wziął Wiceminister Klimatu i Środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Podczas sesji plenarnej wiceminister klimatu i środowiska wygłosił wystąpienie poświęcone rozwojowi energetyki jądrowej w Polsce oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa jądrowego w związku z rosyjską agresją na Ukrainę.

– Polska wyraża głębokie zaniepokojenie brutalnym atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz bezprecedensowym naruszeniem prawa międzynarodowego w zakresie bezpieczeństwa jądrowego, ochrony fizycznej i zabezpieczeń – zaznaczył.

Wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński podkreślił także, że w Polsce konsekwentnie wdrażana jest energetyka jądrowa, która zapewni dostawy stabilnej i czystej energii. Rozwój energetyki jądrowej jest jednym ze strategicznych kierunków Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.

– Energetyka jądrowa ma do odegrania kluczową rolę w skali globalnej, w związku z koniecznością zaspokajania rosnących potrzeb naszych gospodarek, uwzględniając jednocześnie jej wkład w łagodzenie zmian klimatu. Jesteśmy obecnie świadkami renesansu energetyki jądrowej oraz rozwoju innowacyjnych i nowoczesnych technologii w tej dziedzinie – wskazał.

Na marginesie konferencji odbyły się również spotkania bilateralne z amerykańskim Departamentem Energii oraz z delegacją Ministerstwa Środowiska Republiki Estońskiej. Wiceminister wziął także udział w rozmowach z grupą wysokich rangą liderów amerykańskiego przemysłu jądrowego, podczas którego dyskutowano o perspektywach współpracy bilateralnej w nadchodzących latach. Podczas wizyty w Waszyngtonie wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński uczestniczył również w posiedzeniu grupy roboczej P-TECC ds. Infrastruktury krytycznej.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama