Elektroenergetyka

50 lat Elektrowni Rybnik pracownicy otrzymali odznaczenia

Elektrownia Rybnik obchodzi w tym roku 50-lecie swojego funkcjonowania. Z okazji jubileuszu odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego uhonorowano zasłużonych pracowników. W wydarzeniu wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów, firm współpracujących i instytucji, a także zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. 

– Rok 2022 jest rokiem szczególnym dla Elektrowni Rybnik, która obchodzi rocznicę 50-lecia istnienia. To 31 grudnia 1972 r. popłynął pierwszy prąd z elektrowni, która już wtedy stanowiła ważny filar gospodarki i rozwoju kraju. Przez ostatnie 50 lat zakład, w sposób ciągły i niezakłócony, dostarcza energię do krajowego systemu elektroenergetycznego. Można powiedzieć, że ten płomień, który zapłonął 50 lat temu, płonie nadal i będzie płonął jeszcze przez wiele lat – powiedział podczas spotkania Andrzej Legeżyński, Prezes Zarządu Spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, do której należy Elektrownia Rybnik.– Dziękuję wszystkim pracownikom za ich zaangażowanie i trud, jaki włożyli w ciągu tych 50 lat w pracę Elektrowni Rybnik. 

Z okazji jubileuszu 50-lecia 12 pracowników Elektrowni Rybnik zostało uhonorowanych Medalami Złotymi za Długoletnią Służbę, przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, a 24 pracowników Odznakami Honorowymi za Zasługi dla Energetyki nadanymi przez Minister Klimatu i Środowiska Annę Moskwę. Medalami i Odznakami zostali uhonorowani pracownicy, którzy w trakcie swojej kariery zawodowej w Elektrowni Rybnik wnieśli znaczący wkład w jej rozwój, angażując się w różnego rodzaju projekty
i przedsięwzięcia. 

Jubileusz Elektrowni Rybnik jest doskonałą okazją do przypomnienia jego historii. Pierwszy blok rybnickiego zakładu rozpoczął produkcję energii elektrycznej w grudniu 1972 r. W ciągu następnych 13 miesięcy oddano do użytku kolejne trzy bloki energetyczne. W 1978 r. rozpoczęły produkcję tzw. bloki drugiego etapu, czyli od 5 do 8. Wraz z budową elektrowni rozbudowywana była także infrastruktura niezbędna do jej funkcjonowania. W 1973 r. oddano do użytku nową szosę łączącą dzielnicę Orzepowice z elektrownią. Przy zakładzie powstały wtedy trzy pierwsze bloki osiedla mieszkaniowego, które stopniowo rozrastało się do obecnych rozmiarów. Zbudowano również nowe mosty, pawilon handlowy, a cała dzielnica Rybnicka Kuźnia doczekała się utwardzonych dróg i linii autobusowej uruchomionej pod koniec 1977 r.

Od początku swojego istnienia elektrownia dbała o przestrzeganie norm środowiskowych oraz wprowadzanie nowych technologii. Funkcjonowała w niej własna opatentowana technologia półsuchego odsiarczania spalin zastąpiona w 2008 r. przez jedną z pierwszych w Polsce instalację mokrego odsiarczania spalin IMOS I. W ostatnich latach, w ramach projektu Nowy Rybnik zbudowano instalację IMOS II, instalację katalitycznego oraz niekatalitycznego odazotowania spalin, nowoczesną oczyszczalnię ścieków, a także instalację do współspalania biomasy.

Pół wieku funkcjonowania rybnickiej elektrowni, to nie tylko wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, to również budowanie profesjonalne kadry inżynierskiej oraz społeczności funkcjonującej wokół zakładu.

– Większość pracowników Elektrowni Rybnik pracuje tutaj od zawsze. Są nieodłączną częścią elektrowni i tego miasta, dzielą się z młodszymi kolegami wiedzą
i doświadczeniem. To unikalne umiejętności, za które jestem ogromnie wdzięczny
– podkreśla Bernard Ptaszyński, Dyrektor Elektrowni Rybnik.

Źródło: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA

Działy

Reklama