Elektroenergetyka

PGE Dystrybucja przyłączy nowe OZE na Lubelszczyźnie

Na terenie powiatu janowskiego PGE Dystrybucja rozpoczęła budowę nowej Rozdzielni Wysokiego Napięcia Dzwola. Realizacja inwestycji wynika z potrzeby przyłączenia powstającej na terenie gminy Dzwola farmy wiatrowej o mocy 20 MVA. Docelowo wybudowanych zostanie 10 wiatraków o mocy 2 MVA każdy.

W ramach inwestycji wybudowana zostanie napowietrzna rozdzielnia 110 kV w układzie H5 z 2 polami linii 110 kV: Janów Lubelski i Żółkiewka. W drugim etapie powstaną 2 pola transformatorowe 110 kV, 2 pola liniowe 110 kV oraz pole sprzęgła. Dodatkowo, na potrzeby wyprowadzenia mocy z rozdzielni, wybudowane zostaną dwa odcinki linii kablowych 110 kV o łącznej długości ok 200 m.

Dzięki realizacji pierwszego etapu inwestycji możliwe będzie przyłączenie nowych OZE o mocy 20 MVA. Przewidziana została również możliwość rozbudowy rozdzielni i wyprowadzania nowej linii średniego napięcia w celu przyłączenia nowych odbiorców z powiatu janowskiego.

– Lokalizacja inwestycji wynikała z konieczności zapewnienia na przedmiotowym obszarze elektroenergetycznej infrastruktury sieciowej, umożliwiającej przyłączenie nowych Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) i przyjęcie do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego energii wyprodukowanej przez te źródła. Projekt przyczyni się do poprawy istniejących warunków napięciowych na terenie powiatu janowskiego oraz docelowo umożliwi przyłączenie nowych odbiorców rozwijającej się dynamicznie infrastruktury usługowo-przemysłowej w regionie – powiedział Grzegorz Pietrusza, Dyrektor Generalny Oddziału Rzeszów.

Na terenie realizowania inwestycji funkcjonuje Janowska Strefa Inwestycyjna „Borownica”, która  obejmuje 200 ha gruntu przeznaczonego w Lokalnym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod funkcje przedsiębiorczości. Swoje zakłady ulokowały tu nie tylko firmy polskie, ale również z USA, Finlandii i Niemiec. Tereny inwestycyjne położone są w pobliżu wschodniej granicy Unii Europejskiej, przy drogach krajowych 74 i 19, a przede wszystkim przy nowo wybudowanej drodze ekspresowej S19. Droga ekspresowa jest częścią międzynarodowego szlaku komunikacyjnego Via Carpatia, co stwarza nowe perspektywy rozwoju i znacznie podnosi atrakcyjność tutejszych terenów inwestycyjnych.

Rozdzielnia Wysokiego Napięcia Dzwola zostanie wpięta do sieci 110 kV przez rozcięcie linii 110 kV relacji Janów Lubelski – Żółkiewka. Farma wiatrowa będzie podawać energię elektryczną bezpośrednio do sieci 110 kV, która zostanie wprowadzona do systemu elektroenergetycznego poprzez nową Rozdzielnię Sieciową w gminie Dzwola.

Wartość pierwszego etapu inwestycji wynosi 13,7 mln zł, a jej zakończenie  planowane jest na wrzesień 2023 r.

Źródło: PGE Dystrybucja S.A.

Działy

Reklama