OZE

Wiceminister Piotr Dziadzio na spotkaniu z polskimi europarlamentarzystami

„Wieloletni Program Rozwoju Wykorzystania Zasobów Geotermalnych w Polsce” to główny temat rozmów Wiceministra Klimatu i Środowiska Piotra Dziadzio z polskimi europarlamentarzystami. Wydarzenie odbyło się 27 października 2022 r. w Brukseli.

Jak podkreślił wiceminister Dziadzio, „Wieloletni Program Rozwoju Wykorzystania Zasobów Geotermalnych w Polsce” stanowi Mapę drogową rozwoju geotermii do 2040 r., z perspektywą do 2050 r. Program ten skierowany jest do wykorzystania przede wszystkim w szeroko rozumianym ciepłownictwie.

– Mapa drogowa rozwoju geotermii zakłada maksymalne wykorzystanie szeroko rozumianej geotermii w naszym kraju. Dotyczy również kwestii magazynowania ciepła i chłodu w górotworze, jak i obszaru wykorzystującego zbiorniki wodne występujące na powierzchni Ziemi – powiedział Wiceminister Piotr Dziadzio.

Główny Geolog Kraju zwrócił również uwagę, że w programie ujęty został aspekt ubezpieczenia od ryzyka, jakie towarzyszy inwestycjom geotermalnym.

– Program zakłada również realizację szeregu instalacji badawczo-rozwojowych, które zwiększą możliwości wykorzystania geotermii, a także elementy działań promocyjnych i edukacyjnych – dodał.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama